"Ett av Europas mest moderna barnsjukhus"

Idéskiss om tillbyggnaden på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg. Huset förbinds med den äldre delen till vänster.
Idéskiss om tillbyggnaden på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg. Huset förbinds med den äldre delen till vänster.
SjukvårdTT

I vår öppnar dörrarna till tillbyggnaden på Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Vi har byggt ett av Europas, kanske världens, mest moderna barnsjukhus, säger Monica Johansson, kvalitetssamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Annons

Annons

Annons

Annons

Utgården är rullstolsanpassad och försedd både med vattenlek, lekslott och sittplatser. Till höger den gamla byggnaden till vänster den nya.
Utgården är rullstolsanpassad och försedd både med vattenlek, lekslott och sittplatser. Till höger den gamla byggnaden till vänster den nya.
Lekterapirummet kommer att utrustas med pedagogiska leksaker. Det lilla huset har luckor som kan öppnas så man kan komma in både med droppställning och rullstol.
Lekterapirummet kommer att utrustas med pedagogiska leksaker. Det lilla huset har luckor som kan öppnas så man kan komma in både med droppställning och rullstol.
'Vårt centrala uppdrag är att tillhandahålla högspecialiserad sjukvård', säger Mats Synnergren, verksamhetschef på Barnhjärtcentrum.
"Vårt centrala uppdrag är att tillhandahålla högspecialiserad sjukvård", säger Mats Synnergren, verksamhetschef på Barnhjärtcentrum.
'Den nya slussade enheten ger oss möjlighet att ge den här väldigt avancerade behandlingarna till fler patienter', säger Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum.
"Den nya slussade enheten ger oss möjlighet att ge den här väldigt avancerade behandlingarna till fler patienter", säger Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum.
Hela sjukhuset är centrerat kring en öppen inglasad innergård, allt för att skapa en mer omväxlande miljö. Här finns en kulbana som slingrar sig genom luften. Kulan kan hissas upp med en liten hiss och tar sedan fem minuter på sig att rulla ner till bottenvåningen.
Hela sjukhuset är centrerat kring en öppen inglasad innergård, allt för att skapa en mer omväxlande miljö. Här finns en kulbana som slingrar sig genom luften. Kulan kan hissas upp med en liten hiss och tar sedan fem minuter på sig att rulla ner till bottenvåningen.

Som en U-formad sjuvåningskoloss reser den sig vid sidan av den tidigare delen av barnsjukhuset från 1973. Efter fem års bygge står nu huset i östra Göteborg färdigt, redo för inflyttning. Om ett par månader tas de första patienterna emot.

1 300 rum, lekterapi, bibliotek, musikstudio, varmvattenbassäng, gym, gymnastiksal, skolsal och utegård har skapats, anpassade efter barnens och deras familjers behov.

Barn har varit med från start och fått rita, berätta, önska och ge förslag på hur de vill att deras barnsjukhus ska se ut, säger Monica Johansson.

Avancerad medicinsk teknik

Tillbyggnaden innehåller ny avancerad medicinsk teknik som ytterligare kommer att befästa sjukhusets ställning som center för nationell högspecialiserad vård.

Till exempel är hybridsalen, som bland annat kommer att användas av Barnhjärtcentrum, utrustad med en så kallad CT-robot. Med hjälp av den kan kirurgerna tillsammans med en kardiolog direkt utvärdera ingreppen redan under pågående operation.

Vårt centrala uppdrag är att tillhandahålla högspecialiserad sjukvård. Nu får vi en helt toppmodern operationssal med hybridteknik som gör att vi kan fortsätta utveckla arbetet, säger Mats Synnergren, verksamhetschef på Barnhjärtcentrum.

Varje år genomförs omkring 500 barnhjärtoperationer i Sverige, varav hälften sker på Drottning Silvias barnsjukhus.

I huset finns också en helt ny hjärtkateteriseringssal där man diagnostiserar och opererar barns hjärtan med hjälp av en kateter, ett tunt rör, som förs in via ljumsken eller armen.

Vi utför 250 sådana kateteriseringar varje år, flest i landet, där vi kan gör allt från att diagnostisera till att justera hjärtklaffar, säger Mats Synnergren.

Annons

Annons

Ger nya möjligheter

I huset ryms också nya lokaler för Barncancercentrum.

Bland annat ges nu nya möjligheter för så kallade CAR-T behandling mot svårbehandlad leukemi. Den går ut på att man tar ut vita blodkroppar (T-celler) från en patient och omvandlar dem till ett läkemedel som ges tillbaka till patienten. Cellerna kan sedan angripa cancercellerna hos patienten.

Den första behandlingen i Göteborg utfördes för drygt en månad sedan med lovande resultat.

De nya lokalerna får stor betydelse. Bland annat finns en enhet helt avskild från andra delar för att skydda barn med nedsatt immunförsvar i samband med behandlingar.

Den nya slussade enheten ger oss möjlighet att ge den här väldigt avancerade behandlingarna till fler patienter. Här ser vi att vi får ökade möjligheter tack var de nya lokalerna, säger Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum.

Inte minst för barn och familjer som behöver vistas långa tider på sjukhus blir miljön betydelsefull. Nu finns utrymmen för närstående och hela sjukhuset är centrerat kring en öppen inglasad innergård, allt för att skapa en mer omväxlande miljö.

Våra patienter inom barnonkologi är mycket på sjukhus. En behandling kan handla om 300 dagar på ett år. Då är det viktigt hur man bor. De nya lokalerna blir definitivt i sig en läkande miljö, säger Karin Mellgren.

I huset finns också en barnintensiv med 16 intensivvårdsplatser och en sterilcentral som ska serva hela sjukhuset. På taket har en ny helikopterplatta byggts med tillhörande flygledning som ska ersätta den tidigare helikopterplattan på marken.

Spräckt budget

Projektet med den nya tillbyggnaden har spräckt budgeten rejält och slutsumman landar på 2,0 miljarder kronor, åtskilliga hundra miljoner över vad som var beräknades vid byggstarten för fem år sedan.

Flera komplikationer har tillstött under byggandets gång och det har uppdagats brister i det ursprungliga beslutsunderlaget. Men nu står bygget färdigt och nordens största barnsjukhus är redo att öppna dörrarna på sin nya moderna tillbyggnad.

Verksamheten i huset startar i liten skala i mitten februari. I mars är det tänkt att de första patienterna ska kunna flytta in. Och den officiella invigningen är planerad till juni 2021, då man hoppas att drottning Silvia ska kunna vara på plats.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons