A-
A+

Fler elever är tillbaka i klassrummen

Många skolor har stått tomma under pandemin. Nu ökar dock närundervisningen. Arkivbild.
Många skolor har stått tomma under pandemin. Nu ökar dock närundervisningen. Arkivbild.
UtbildningTT

Fler elever i högstadieskolorna får nu all sin undervisning på plats, och även i gymnasieskolorna ökar närundervisningen. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Annons

Annons

Annons

Annons

Av de svarande kommunerna och ansvariga för friskolor på högstadiet uppger 55 procent att all undervisning sker på plats. Om det bedrivs fjärr- eller distansundervisning omfattar det oftast en mindre del av undervisningen.

Vid Skolverkets senaste mätning i februari var det en något högre andel, omkring hälften, som angav att de bedrev fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Det var i sin tur en minskning från mätningen i januari, då två tredjedelar angav samma sak.

Det varierar dock mellan regionerna.

Smittoläget avgör

"Det ser ut som att fjärr- och distansundervisning används mer i regioner eller enskilda kommuner där smittläget är fortsatt högt, eller där det finns lokala utbrott i skolan. Vårt intryck är att skolorna visar en stor flexibilitet i sitt arbetssätt – i vissa fall har man kunnat gå över till mindre distansundervisning, i andra har smittoläget i stället inneburit att den ökat i omfattning", säger Anna Castberg, enhetschef för utredningsenheten på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Även gymnasieskolan har ökat sin närvaro i skolan sedan Skolverkets mätning i februari.

Annons

Annons

Mest undervisning på plats

Det är fortsatt många av de svarande, omkring två tredjedelar, som uppger att man bedriver fjärr- eller distansundervisning i gymnasiet. Däremot är det betydligt fler som uppger att det mesta av undervisningen nu sker i skolans lokaler, jämfört med den senaste mätningen.

Bland de som bedriver fjärr- eller distansundervisning i gymnasiet är det vanligast att ungefär hälften av undervisningen sker på det sättet, enligt rapporten.

Skolverkets undersökning genomfördes den 19–20 april. Svarsfrekvensen från kommuner respektive huvudmän var 78 procent för högstadiet och 74 procent för gymnasieskolan.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Bli medlem och prova Arturs music-quiz