Fler solceller stort problem för brandmän

Hus med solceller på taket gör släckningsarbetet svårare för räddningstjänsten. Arkivbild.
Hus med solceller på taket gör släckningsarbetet svårare för räddningstjänsten. Arkivbild.
BränderTT

Solceller blir alltmer populärt, men det skapar också nya problem. Skulle det börja brinna blir släckningsarbetet svårare och skadorna på huset riskerar att bli värre. Dessutom innebär strömföringen en risk för brandmännen.

Annons

Annons

Att installera solceller på hustaket blir allt mer populärt. Under 2019 ökade antalet nätanslutna anläggningar med 19 000 – varav majoriteten på villor, enligt Energimyndigheten.

Men den nya gröna trenden medför också nya problem. Skulle det börja brinna i ett hus med solceller på taket så blir det svårare för räddningstjänsten att utföra släckningsarbetet, något som även P4 Gotland har rapporterat om.

En solcell producerar spänning hela tiden så länge det är ljust ute. När räddningstjänsten kommer dit måste de säkerställa att de gör anläggningen strömlös och det är där den största farhågan ligger i dag. Man är inte alltid säker på om det verkligen är strömlöst, säger Joakim Jonsson, elexpert på Brandskyddsföreningen, till TT.

Många risker

Det skapar en osäkerhet vid arbetet, som i värsta fall kan innebära livsfara för de brandmän som arbetar på brandplatsen. Peter Svensson, brandingenjör vid Uppsala brandförsvar, är väl medveten om riskerna.

Brinner det i taket eller i en vägg och vi är där och sågar så riskerar vi att såga i en kabel, säger han.

Dessutom blockerar solcellerna rent fysiskt. Om räddningstjänsten behöver ta upp ett hål i taket för att till exempel släppa ut brandgas eller kontrollera en brandcell så kan solcellerna sitta i vägen.

Vi kommer inte åt, säger Patrik Svensson.
En annan risk är att taket inte riktigt är dimensionerat för den last som solcellerna tillför. Börjar det brinna då, och man inte har tagit höjd för det, så finns det en risk att det inte håller, säger Patrik Svensson.

Annons

Annons

Vill se tydligare regler

Han efterlyser ett tydligare regelverk kring säkerheten kring solceller. Bland annat vill han se ett visst utrymme fritt från solceller på taket där räddningstjänsten kan arbeta, men också tydligare information.

Vi har önskemål om att det i varje trapphus ska finnas en upplysning om att det finns solceller, och att det ska gå att stänga av så att inte solcellerna fortsätter att mata ström, säger han och tillägger:
Men det finns inga regler eller lagar om hur det ska utformas, så vi kan bara önska och sedan hoppas att byggherren lyssnar på det.

Även från Brandskyddsföreningens sida rekommenderar man liknande åtgärder, och Joakim Jonsson tycker att arbetet går framåt.

Man jobbar aktivt med säkerhetstänket i dag eftersom det finns så många anläggningar. Det belyses på ett helt annat sätt än för tio år sedan, säger han.

Patrik Svensson däremot anser att riskerna fortsatt är stora, vilket får konsekvenser för räddningstjänstens arbete.

Vi kan inte vara lika offensiva som vi skulle ha varit annars. Det gör att skadorna på byggnaden kan bli större eftersom vi inte kan släcka och jobba på samma sätt som vanligt. Både för vår egen säkerhets skull, men också för att det sitter saker i vägen, säger han.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons