A-
A+

FN varnar: Världen ligger efter i klimatarbetet

Den globala temperaturökningen ska helst begränsas till 1,5 grader enligt målet i Parisavtalet. Arkivbild.
Den globala temperaturökningen ska helst begränsas till 1,5 grader enligt målet i Parisavtalet. Arkivbild.
KlimatTT

Trots ett ökat engagemang och förståelse för att bromsa klimatkrisen måste världens länder göra betydligt mer för att leva upp till Parisavtalet. Det är slutsatserna i en global översyn från FN.

Annons

Det var för nästan åtta år sedan som de flesta av världens länder ingick i Parisavtalet. Den juridiskt bindande överenskommelsen syftar bland annat till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, helst 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Nu har FN:s globala översyn (Global Stocktake) försökt svara på frågan hur det egentligen går.

Inte särskilt bra är svaret.

Det finns ambitioner och det finns dokument men det har gjorts för lite för att vi ska nå målen, konstateras i syntesrapporten, kommer från klimatsekretariatet UNFCCC .

Bland annat är de globala utsläppen av växthusgaser inte i linje med vad som krävs för att lyckas med Parisavtalet utan fortsätter att öka. Och fönstret för att lyckas med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.

Viktigt under COP28

Meningen är att översynsprocessen ska avslutas under toppmötet COP28 i Dubai senare i år.

Detta är det stora paradnumret på COP28, den första stora hälsokontrollen på hur Parisavtalet mår, säger Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

De klimatåtgärder som världens länder hittills har utlovat är alltså inte i närheten av att vara tillräckliga för att nå Parisavtalets mål. Förhoppningen är att den globala översynen ska bidra till att åtgärderna mot klimatförändringarna blir mer ambitiösa över tid.

Tanken är att den ska stimulera en revidering av ländernas nationella åtaganden, säger Björn-Ola Linnér.
Om den politiska viljan finns kan det bli en handlingsplan som visar vilka möjligheter som finns för att stimulera klimatomställningen. I bästa fall är den ett diplomatiskt genidrag men i värsta fall blir den bara en rapport bland alla andra.

17 slutsatser

I rapporten finns 17 slutsatser om hur vi ligger till och vad som behöver göras. En snabbare övergång till förnybara bränslen och en utfasning av alla fossila bränslen är nödvändiga enligt rapporten.

Även om världens länder kommer att nå netto nollutsläpp vid olika tidpunkter så måste alla ställa om hela samhället. Industrin, transporter och byggen måste snabbt minska sina utsläpp. Att stoppa avskogning och bevara och göra fler kolsänkor liksom att ställa om lantbruket lyfts som andra viktiga åtgärder.

Men eftersom klimatförändringarna utgör ett hot mot alla länder, samhällen och människor över hela jorden krävs ytterligare och snabbare satsningar på anpassning. Framför allt behövs satsningar i utvecklingsländer.

"När anpassningar görs lokalt och av lokala krafter blir de mer adekvata och mer effektiva", står det i rapporten.

Diplomatisk succé

Klimattoppmötets framgång står och väger med hur framgångsrik den globala översynen blir, enligt FN:s klimatchef Simon Stiell.

Björn-Ola Linnér håller med.

Parisavtalet har varit en diplomatisk succé i det avseende att det har samlat världens länder kring ett hyfsat ambitiöst mål. Men går det inte från ord till handling så betyder det ju ingenting.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.