Hallberg vill få fart på utländska investeringar

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) hoppas fler utländska investeringar ska bidra till att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen. Arkivbild
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) hoppas fler utländska investeringar ska bidra till att få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen. Arkivbild
EkonomiTT

Det behövs fler utländska investeringar i landet för att få fart på svensk ekonomi och arbetsmarknad efter coronakrisen, enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

Men allt och alla är inte välkomna.

Annons

Annons

Annons

Annons

Huvudregeln är att utländska investeringar är något positivt och viktigt, enligt Anna Hallberg. Utländska företag som investerar här och etablerar sig i Sverige är avgörande för att skapa jobb, tillväxt, innovationskraft och för att få hit kompetens, anser hon.

Men vi måste ha ett system så att vi kan granska utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Och i förlängningen – i enstaka fall – kommer vi behöva hindra vissa utländska investerare eller direktinvesteringar för att det påverkar säkerheten, säger hon.

Tryggt och säkert

Tidigare i höstades portade Post- och telestyrelsen (PTS), på rekommendation av Säpo, kinesiska Huawei och ZTE från svenska 5G-kontrakt. PTS har därefter pausat auktionen av nya 5G-frekvenser då beslutet att porta de kinesiska bolagen har överklagats.

Det är viktigt att vi har ett robust säkerhetstänk, för att kunna locka rätt investeringar till Sverige. Företag vill ju investera i ett land där det känns tryggt och säkert och där infrastrukturen också är säker ur många aspekter, säger Hallberg.

Utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 120 miljarder till en total stock på 3 170 miljarder kronor i fjol, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Och trots pandemin är nettoflödet under årets första tre kvartal positivt, enligt en sammanställning gjord av Kommerskollegium, som dock varnar för att flödesdata ofta revideras och svänger kraftigt när stora affärer görs.

Annons

Annons

209 miljarder i nettoinflöde

USA, Nederländerna och Danmark är de tre största länderna när det gäller investeringar i Sverige hittills i år. Och sammantaget ligger nettoinflödet av utländska direktinvesteringar under årets första tre kvartal på 209 miljarder. Det kan jämföras med 100 miljarder under samma period i fjol, enigt Kommerskollegium.

Enligt Hallberg kan den positiva trenden hänga samman med att företag till följd av produktionsstörningar i pandemin ser ett behov av att skapa mindre sårbara värdekedjor med hjälp av investeringar närmare hemlandet.

Vi behöver titta på det, vad det är som har hänt där, men än så länge ser det bra ut, säger hon.

Enligt Hallberg är omkring 700 000 svenska arbetstillfällen beroende av utländska direktinvesteringar i landet.

Kan vi utan att ge avkall på något annat öka det med fem procent – ja, då det blir 35 000 nya jobb. Vi måste sätta upp den här typen av förväntningar på oss själva, säger hon.

Ganska mycket på marginalen

För att locka mer pengar till Sverige satsar regeringen bland annat på att öka kunskapen om svenska regioner ute på landets ambassader.

Så att de kan sälja Sverige till utländska investerare på ett tydligare sätt, säger hon.
Vi konkurrerar inte med låga löner. Vi konkurrerar med kompetent arbetskraft, med vår gröna energi och vår hållbara, väldigt moderna och automatiserade industri. Vi konkurrerar med vår digitaliserade samhällsstruktur och tillverkning. Vi konkurrerar ju väldigt högt upp i värdekedjan, tillägger hon.

Hon ska som en del av satsningen under onsdagen träffa företrädare för regioner, myndigheter och handelskammare.

Vi satsar inte jättemycket pengar. Det är 25 miljoner vi sätter av nu, för att göra den här satsningen. Men det är ganska mycket på marginalen för att smörja maskineriet.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons