A-
A+

Här är de nya lagarna 2022

Att slänga större föremål som glasflaskor är sedan tidigare belagt med böter. Nu blir det även straffbart att slänga småskräp som fimpar och prillor. Arkivbild.
Att slänga större föremål som glasflaskor är sedan tidigare belagt med böter. Nu blir det även straffbart att slänga småskräp som fimpar och prillor. Arkivbild.
PolitikTT

Bortslängda prillor och fimpar ska kunna ge böter.

Straffrabatten för unga brottslingar slopas och en myndighet för psykologiskt försvar bildas.

Här är några av de lagar som träder i kraft runt årsskiftet.

Annons

Annons

Regeringskansliet sammanfattar i skriften "Viktigare lagar och förordningar" några av de viktigaste förändringarna i lagstiftningen det kommande året.

Som vanligt står justitiedepartementet för många nya lagar och lagändringar.

En fråga som diskuterats mycket under de senaste åren är straffrabatten för unga förbrytare. Nu slopas straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år om brottet har ett minimistraff på fängelse i minst ett år. Det rör sig om allvarliga brott som rån, grov misshandel, våldtäkt och mord.

Möjligt döma till livstid

Ändringen innebär att det inte längre krävs starkare skäl än normalt för att döma en ung person till fängelse. Det blir med det också möjligt att döma personen till livstids fängelse.

Samtidigt får polisen genom en ändring i polislagen utökade befogenheter. Polisen ska i förebyggande syfte kunna göra husrannsakan i jakt på vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Straffen för våld och kränkningar i nära relationer skärps. Det innebär att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse. Lagändringarna innebär också bland annat strängare straff för att bryta mot kontaktförbud och att kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk övervakning.

Annons

Annons

800 i böter för fimpen

När det gäller lindrigare brott införs en ändring i miljöbalken som gäller de som skräpar ner. Sedan tidigare är det straffbart att slänga glasflaskor, engångsgrillar och andra större föremål omkring sig. Men nu införs straffansvar även för att kasta bort småskräp som cigarettfimpar, snusprillor och tuggummin.

Den som ertappas straffas med böter på 800 kronor.

Vilseledande information

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret i Sverige inrättas vid årsskiftet. Tanken är att hjälpa andra myndigheter, verksamheter och befolkningen att identifiera och hantera exempelvis vilseledande information riktad mot landet.

Ändringar i föräldrabalken gör att det blir enklare att fastställa föräldraskap. Om mamman är gift eller registrerad partner med en kvinna kommer den personen automatiskt anses vara förälder. Samma sak gäller när en eller båda makarna ändrat könstillhörighet.

Ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt, utan socialnämndens medverkan.

Under 2022 införs ett förbud för bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare och liknande som består av mer än 15 procent plast. Dessutom förbjuds användningen av konfetti utomhus.

Den som serverar mat och dryck i engångsartiklar ska erbjuda möjlighet att bli serverad i ett flergångsalternativ.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Prova Premium i en månad för endast en krona.