A-
A+

Här får män stöd att sluta slå

Med hjälp går det att förändra ett våldsamt beteende. Arkivbild.
Med hjälp går det att förändra ett våldsamt beteende. Arkivbild.
SamhälleTT

Hundratusentals män utsätter varje år en partner eller ex-partner för våld. Men det finns metoder som kan få våldet att upphöra.

Oavsett hur arg du är kan du faktiskt välja att gå därifrån, säger psykolog Dan Rosenqvist.

Annons

Annons

Dan Rosenqvist, psykolog vid ATV i Jönköping.
Dan Rosenqvist, psykolog vid ATV i Jönköping.

Han arbetar som behandlare på Alternativ till våld (ATV) i Jönköping.

ATV är en metod för behandling av våldsutövare som utvecklades i Oslo i slutet av 1980-talet. I dag finns den på flera platser i Sverige.

De flesta ringer på eget initiativ till mottagningen, andra fångas upp i socialtjänstens utredningar eller av kuratorer på vårdcentraler.

När de här männen söker hjälp har det ofta gått ganska långt, säger Dan Rosenqvist.
Polisen kan ha blivit inkopplad, och det är också ganska vanligt att man nyligen utövat det värsta våldet någonsin. Till exempel att psykiskt våld övergått i fysiskt, eller att "lindrigare" former av fysiskt våld som knuffar har övergått till slag eller stryptag.

Våldets klang

Knappt sju procent av Sveriges kvinnor har i tidigare undersökningar uppgett att de utsatts för brott i nära relation under det senaste året, enligt Brottsförebyggande rådet. Det motsvarar över 350 000 kvinnor.

Till skillnad från vanlig terapi bemöter man på ATV männens våld direkt.

Männen behöver få en förståelse för vad våld är, och att det är så mycket mer än bara fysiskt våld.

De allra flesta som kommer till oss har störst problem med psykiskt våld – att kränka och skrämma. Och inte minst det vi kallar för latent våld, den stämning som finns kvar i hemmet efter våldet, där våldsutövaren kanske tänker att det är över medan de andra lever i skräck eller i alla fall i nervositet och anpassning, säger Dan Rosenqvist.

Han jämför våldet med ett slag på en gonggong.

Det tar inte lång tid att slå på den här gonggongen – det tar en sekund – men ljudet som gonggongen skapar tar betydligt längre tid på sig att avta. I en relation kan klangen av våldet finnas kvar i flera år.

Männen får också vid behandlingens start lära sig konkreta metoder för att hantera stark ilska. Det kan till exempel handla om att ta en timeout.

Oavsett hur arg du är kan du faktiskt välja att gå därifrån. De allra flesta har vid något tillfälle varit förbannade men inte använt våld. Så den förmågan har de och det måste vi hjälpa dem att se, säger Dan Rosenqvist.

Många män som utövar våld har också svårt att hantera och kommunicera kring sina känslor. De upplever ofta vanmakt och ett underläge.

Ganska ofta är det också tillstånd de tyvärr även hamnat i tidigt i livet i form av våld i hemmet, mobbning på skolgården eller sexuellt våld från en storebrorsas kompis.

När känslan väcks på nytt i en relation "löser" männen problemet genom att vända på det – och gå från vanmakt till makt, från kontrollförlust till kontroll, säger Dan Rosenqvist.

Annons

Annons

Får stopp på våldet

Uppföljningar av ATV visar att klienternas våld minskat till lägre nivåer.

Efter 1,5 år rapporterar klienterna att det fysiska våldet en typisk månad nästan upphört. Deras partners uppger inte att det minskat lika mycket, men redovisar ändå en tydlig nedgång. Även det psykiska våldet har blivit mindre.

Min känsla är att många blir hjälpta. En liten andel blir hjälpta väldigt mycket och får stopp på sitt våld helt och hållet. En liten andel lyckas vi inte hjälpa alls. Men i de allra flesta fall lyckas vi få stopp på det fysiska våldet och dra ner det psykiska våldet. Det blir inte samma grovhet i våldet och inte samma frekvens, säger Dan Rosenqvist.

TT: Det innebär ändå att många kvinnor tvingas fortsätta att leva med våld i sin relation, om de inte har möjlighet att lämna?

Våldsbehandling hjälper inte alltid, även om jag skulle önska att det var så. På det här området får det ödesdigra konsekvenser.

Hindrar lidande

Det är också oklart hur effektiv behandlingen är på längre sikt och om männen som genomgår den slutar utöva våld för alltid.

I bästa fall har risken minskat. Men det är ett livsprojekt. Och det är vi tydliga med i partnerkontakten. Kvinnan ska inte gå på hans ord om att det hjälper, utan se på hans beteende.

Dan Rosenqvist menar ändå att det är samhällsekonomiskt försvarbart att erbjuda behandlingen. Kostnaderna för en allvarlig misshandel där en man skadar en kvinna och deras två barn bevittnar det har beräknats till 15 miljoner kronor.

Om vi bara lyckas få stopp på ett våldstillfälle har vi sparat in de pengarna och det lidandet. Stoppar vi tio våldsutövare är vi uppe i 150 miljoner, säger Dan Rosenqvist.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Sommaren är här! Prova vårt medlemskap för en krona idag!