A-
A+

Högre mödradödlighet i USA under pandemin

Under pandemin steg andelen dödsfall i USA kopplade till graviditet, enligt en ny rapport. Arkivbild.
Under pandemin steg andelen dödsfall i USA kopplade till graviditet, enligt en ny rapport. Arkivbild.
USATT

Covid-19 påverkade gravida kvinnor i USA. Andelen gravida som avled eller fick komplikationer ökade drastiskt. Det visar en rapport baserad på amerikanska myndigheters uppgifter.

Annons

Annons

Framförallt har pandemin slagit mot afroamerikanska och latinamerikanska gravida kvinnor, slår en ny rapport fast. Överlag har graviditetsrelaterade dödsfall ökat med nästan 80 procent sedan 2018. Under 2021 kopplades covid-19 till en fjärdedel av de rapporterade dödsfallen. Även andelen för tidigt födda barn och andelen med låg födelsevikt ökade under 2021.

Analyserat siffror

Det är den partipolitiskt obundna US Accountability Office (GAO) som analyserat siffror från bland annat amerikanska smittskyddsmyndigheten.

Bland kvinnor med ursprung i latinamerikanska länder mer än fördubblades andelen graviditetsrelaterade dödsfall från 12,6 dödsfall per 100 000 födslar 2019 till 27,5 förra året.

I den svarta befolkningen ökade de från 44 per 100 000 födslar till 69 år 2021. Bland vita kvinnor steg siffran från 18 till 26 under samma tidsperiod.

Det är känt sedan tidigare att graviditet utgör en förhöjd risk att drabbas av svår covidsjukdom. Forskarna bakom rapporten skriver att pandemin har förstärkt skillnaderna mellan olika grupper i USA när det gäller hälso- och sjukvård, inte minst mödrahälsovård.

Annons

Annons

Läget i Sverige

Lisa Parén är överläkare, vid verksamhet Kvinnosjukvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I sin roll som ordförande i den svenska arbets- och referensgruppen för mödradödlighet har hon tittat på siffrorna för Sverige.

Här har tre kvinnor dött av covid-19 under sin graviditet mellan 2020 och 2021. Den totala mödradödligheten under tidsperioden var 15.

Alla tre som avled av covid gjorde det innan vaccination blev tillgängligt i Sverige. Alla hade också andra riskfaktorer för att bli svårt sjuk i covid, säger hon.

Eftersom det är så små siffror går det inte att dra några stora slutsatser, men Lisa Parén säger att vaccinationen och god tillgång till vård i Sverige troligen ligger bakom de låga talen. Av de som fött barn senaste månaderna i Sverige hade 80 procent fått en dos covid-vaccin och 77 procent två doser, säger Lisa Parén.

Det tragiskt men inte oväntat att det är så stora skillnader mellan olika etniska grupper i USA. Jag kan tänka mig att det är betydligt svårare att få tillgång till mödravård för den som är socioekonomisk svag och att för den som blir svårt sjuk i covid, att få tillgång till avancerad vård, säger hon.

Oklart om de vaccinerats

Av rapporten framgår inte hur stor andel av dem som drabbats av komplikationer eller dödsfall som varit vaccinerade mot covid-19.

Författarna till den amerikanska rapporten tar upp faktorer som kan ligga bakom ökningen av mödradödligheten bland afroamerikanska och latinamerikanska kvinnor. De nämner bland annat sämre möjligheter att stanna hemma från arbetet, beroende av kollektivtrafik och trångboddhet.

Olof Stephansson, överläkare vid Karolinska sjukhuset och professor inom obstetrik och gynekologi, lyfter att det nu är få gravida som behöver intensivvård i Sverige.

Av de som fött barn de senaste månaderna är det ingen som har behövt vårdas inom intensivvård under sin graviditet. Att vi har en så bra vaccinationstäckning är den troliga förklaringen i kombination med att vi vet mer om hur covid bäst behandlas, säger han.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.