Högre risk för våld när hon tjänar mer än han

En kvinna som tjänar betydligt mer än sin man löper högre risk att uppsöka sjukhusvård efter misshandel. Arkivbild.
En kvinna som tjänar betydligt mer än sin man löper högre risk att uppsöka sjukhusvård efter misshandel. Arkivbild.
SamhälleTT

Risken för att en kvinna uppsöker sjukhus på grund av misshandel ökar när hennes ekonomiska position förbättras i jämförelse med hennes man.

När kvinnans inkomstpotential ökar leder detta till en ökning av många destruktiva beteenden hos män. Bland annat våld i hemmet, säger nationalekonomen Sanna Ericsson.

Annons

Annons

Med hjälp av uppgifter om kvinnors förväntade arbetsinkomster i relation till deras makar har nationalekonomen Sanna Ericsson kunnat göra en avstämning mot statistik över kvinnor som uppsökt svenska sjukhus på grund av misshandel hemma eller på en ospecificerad plats, uppgifter som rapporteras av oberoende sjukhuspersonal.

Resultatet pekar på att risken för våld ökar när kvinnans ekonomiska position förbättras gentemot sin partner.

"Bakslagseffekt"

Ekonomiska teorier om så kallad male backlash gör gällande att maktförhållandet i ett gift par omdefinieras när kvinnan tjänar mer, vilket strider mot traditionella könsnormer. Det skulle enligt teorierna kunna skapa stress och oro och skulle kunna få mannen att utagera på ett våldsamt sätt för att försöka ta tillbaka auktoriteten över sin fru.

Sanna Ericsson har översatt begreppet till bakslagseffekt.

För att testa om det verkar vara en bakslagseffekt som pågår undersökte jag om det påverkar mäns sannolikhet att söka sjukhus för olika faktorer när deras fruars inkomstpotential ökar. Resultatet visar att om kvinnans inkomstpotential ökar, så ökar även risken för att hennes man uppsöker sjukhus för orsaker relaterade till stress, ångest, depression, missbruk och för att själv ha blivit misshandlad.

Ökningen bland män som söker vård är inte lika stor som den bland kvinnor som söker vård i de här fallen.

Annons

Annons

"Mer forskning behövs"

Jag vill poängtera att mer forskning bör göras i den här frågan. Det är inte klart i och med min studie.

Studien utgår från hela Sveriges befolkning född mellan 1973 och 1995 och deras föräldrar. I det slutliga urvalet behölls gifta kvinnor i åldrarna 20 och 65, vilket är runt 950 000 kvinnor. De har följts mellan åren 2001 och 2011.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons