Kommunalråd lättade över skolstängning

UtbildningTT

Efter Skolinspektionens beslut att stänga friskolan Nya kastets skola i Gävle på grund av religiös extremism känner kommunalrådet Åsa Wiklund Lång (S) lättnad.

För mig får man gärna säga nej till alla skolor med religiös inriktning.

Annons

Annons

När Skolinspektionen av någon anledning beslutar att dra in tillståndet för en friskola är det upp till berörd kommun att säkra elevernas fortsatta skolgång. Gävle kommun måste därför ordna nya skolplatser till cirka 120 elever. Skolplaceringarna måste vara ordnade innan eleverna tar jullov och arbetet har inletts.

Vi har några skolor som vi bedömer kan ta emot eleverna, men det är inte säkert att vi kan tillgodose allas förstahandsval så här mitt i läsåret, säger Thomas Hartikainen, chef för kommunens sektor utbildning, till TT.

Beslut välkomnas

Skolinspektionens beslut att dra in tillståndet för Nya kastets skola motiveras med att den tidigare ägaren fortfarande har inflytande över skolan. Och med dennes koppling till islamistisk extremism riskerar eleverna att utsättas för radikalisering, enligt beslutet som grundas på uppgifter från Säpo.

Nya kastets skola skriver på sin hemsida att Skolinspektionens beslut är oriktigt och kommer att överklagas.

Men för Åsa Wiklund Lång är Skolinspektionens beslut både väntat och välkommet.

Vi har på olika sätt, genom enskilda politiker och genom den mediala debatten, fått bilder av att det finns en påverkan i skolan som inte hör hemma där. Vi har också varit väldigt oroade för det segregerande effekt det får att ha så homogen elevgrupp i skolan, säger hon till TT.

Helene Åkerlind, kommunalråd för Liberalerna, känner också lättnad.

Vi har hela tiden sagt att skolan inte är bra för de stora satsningar vi gör för integrationen, säger hon till Gefle Dagblad.

Liknande kommentarer får tidningen från M- och SD-företrädare i kommunen.

Annons

Annons

Inget mandat

Redan innan Nya kastets skola öppnade höstterminen 2018 var kommunen emot etableringen, just på grund av risken för ökad uppdelning mellan barn med olika bakgrund. Och redan innan skolan öppnade hade Gefle Dagblad rapporterat om kopplingen mellan skolans huvudman och salafistiska – muslimskt ortodoxa – kretsar. Skolan har dock aldrig varit registrerad som konfessionell, dess muslimska inriktning har varit inofficiell.

Då, 2018, hade Skolinspektionen inte mandat att granska lämpligheten hos nyckelpersoner i en friskola. Ägar- och ledningsprövning infördes först 2019.

I samband med att Nya kastet bytte ägare i våras gjordes en sådan granskning, med resultat att den nya ägaren underkändes. Den nya ägaren har fungerat som bulvan för sin företrädare, enligt Skolinspektionens beslut.

Inget totalförbud

Åsa Wiklund-Lång tillstår att hon känt frustration över Skolinspektionens begränsade mandat.

Ägar- och ledningsprövningen har ju givit vissa resultat, men som socialdemokrat vill jag se fler insatser. Jag tycker över huvud taget inte att elever ska ha religiös påverkan i skolan. Religion som ämne, självklart, men för min del får man gärna säga nej till alla skolor med religiös inriktning, säger hon.

Ett totalförbud mot religiösa friskolor finns det inte majoritet för i riksdagen. Men utbildningsminister Anna Ekström (S) tog i januari emot ett utredningsförslag om etableringsstopp, så att inga nya konfessionella friskolor får starta.

Såväl utredaren själv som en rad remissinstanser har dock påpekat att ett etableringsstopp kan komma i konflikt med såväl grundlag som internationella konventioner om religionsfrihet och etableringsfrihet.

Av den anledningen kan lagförslaget fördröjas, bedömer Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad. Men det kommer, enligt utbildningsminister Anna Ekström (S). "Detta är komplicerade juridiska frågor, men jag är övertygad om att vi kan lägga fram lagförslag som håller", kommenterade hon skriftligt till TT på måndagen.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons