A-
A+

Kommuner får nu stänga bad och parker

En solig dag på stranden i Lomma i augusti förra året. Arkivbild
En solig dag på stranden i Lomma i augusti förra året. Arkivbild
PolitikTT

Kommuner har nu rätt att stänga parker och badplatser för att hindra smittspridning.

Syftet är att förhindra att stora folksamlingar bildas, till exempel vid valborgsfirande.

Annons

Annons

I dag trädde förändringar i regeringens så kallade begränsningsförordning i kraft. Den ger bland annat kommuner nya befogenheter för att bekämpa smittspridningen.

Förordningen innebär att en kommun kan förbjuda människor att vistas på en viss begränsad plats utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel badplatser, parker eller torg, där människor samlas spontant.

Sådana förbud skulle kunna bli aktuella om det finns risk för överfulla stränder och badplatser vid en värmebölja. Eller risk för att många ungdomar och studenter samlas i en park för att festa på Valborg.

De som bryter mot ett tillträdesförbud riskerar upp till 2 000 kronor i böter.

Spontana folksamlingar har hittills varit svåra att förhindra. De omfattas inte av förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som demonstrationer eller konserter, på mer än åtta personer.

Förutsätter "påtaglig risk"

Regeringen motiverar kommunernas nya befogenheter med att smittspridningen kan komma att vara på en hög nivå även under våren eller att lokala utbrott med hög smittspridning kan uppstå.

En kommun får dock bara förbjuda tillträde till en viss plats om det finns "en påtaglig risk för trängsel". Området eller områdena som omfattas av ett sådant beslut får inte vara så stort eller så placerat att det innebära stora inskränkningar i människors rörelsefrihet och rätt att förflytta sig i landet.

Inför ett beslut om tillträdesförbud måste kommunen ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig.

Polisen har betonat vikten av att kommunerna går ut med tydlig information om vilka områden som omfattas av eventuella förbud. Polisen har också förvarnat om att man inte har resurser att till exempel spärra av eller bevaka platser som allmänheten inte får vara på.

Förordningen som ger kommuner rätt att införa tillträdesförbud stödjer sig på covidlagen, även kallad pandemilagen, som upphör 30 september.

Annons

Annons

Även nedstängning?

Med stöd av pandemilagen har även ett utkast till förordning som stänger ned en rad olika verksamheter tagits fram. Syftet är att regeringen snabbt ska kunna fatta beslut om nedstängning vid ett mycket allvarligt smittspridningsläge.

I den nedstängningsförordning som förberetts omfattas gym-, sport- och badanläggningar, butiker, varuhus, gallerior, frisörsalonger, skönhetsmottagningar, tatueringsstudior och restauranger.

I dag kan en länsstyrelse fatta beslut om nedstängning av en enskild verksamhet om smittspridning pågår just där, men inte stänga ned till exempel alla gym.

I förordningsutkastet listas en rad undantag från nedstängning, till exempel livsmedelsbutiker, apotek och optiker. Avhämtning och hemleverans av mat och dryck från restauranger undantas också.

Riksdagen kan riva upp

För att nedstängningsförordningen ska träda i kraft krävs ett beslut av regeringen. Något sådant är i dag inte aktuellt.

Om ett nedstängningsbeslut skulle behöva kan innehållet i den förberedda förordningen komma att justeras, till exempel så att färre typer av verksamhet omfattas eller bara verksamheter i en viss region.

Ett regeringsbeslut om nedstängning får gälla i högst fyra veckor i taget. Ett sådant beslut ska också underställas riksdagen för prövning inom en vecka. Det hindrar dock inte att nedstängningsbeslutet träder i kraft innan riksdagsprövningen.

Om regeringen skulle fatta beslut om nedstängning så blir det kommunens uppgift att se till att restauranger följer nedstängningsbeslutet. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för övriga verksamheter som omfattas.

Företag som drabbas av ett eventuellt nedstängningsbeslut har utlovats ersättning för fasta kostnader, inklusive lönekostnader.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

banner_sthlm

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Prova idag och få tillgång till allt vårt innehåll!