A-
A+

Kommuner i kamp om Öresundsförbindelse

Under den pågående pandemin är det ganska glest mellan bilarna på Öresundsbron. Men andra tider – och hårdare tryck – väntar. Arkivbild.
Under den pågående pandemin är det ganska glest mellan bilarna på Öresundsbron. Men andra tider – och hårdare tryck – väntar. Arkivbild.
InfrastrukturTT

Tunnlar mellan Helsingör och Helsingborg eller tåg från Köpenhamn till Landskrona?

Alternativt tunnelbana mellan Malmö och Byen?

Frågan om en ny förbindelse över Öresund har utvecklats till en dragkamp mellan Skånekommunerna.

Annons

Annons

De tre nya alternativen för förbindelser över Öresund.
De tre nya alternativen för förbindelser över Öresund.
Färjor på väg över Öresund med Helsingborg i förgrunden och Helsingör i bakgrunden. Blir det tunnlar i framtiden? Arkivbild.
Färjor på väg över Öresund med Helsingborg i förgrunden och Helsingör i bakgrunden. Blir det tunnlar i framtiden? Arkivbild.

I veckan har kommunerna Malmö, Landskrona och Helsingborg bjudits in till riksdagens trafikutskott för att presentera sina förslag.

Bara det faktum att vi är inbjudna visar att man uppfattat vår gemensamt tydliga signal. Det behövs mer investeringar här, säger Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Under mötet på torsdag ska tre olika alternativ på nya förbindelser till Danmark presenteras: Öresundsmetron, HH-förbindelsen och Europaspåret.

"100 procent mer godståg"

Tre alternativ – från tre städer. Varje kommun får 15 minuter på sig att föra fram sina bästa argument för var en ny förbindelse över sundet skulle kunna gå.

Bakgrunden till diskussionen utgörs egentligen av en helt annan förbindelse – jättebygget mellan Tyskland och Danmark. Fehmarn Bält-tunneln ska enligt plan stå färdig om åtta år, något som tros öka trycket på Öresundsbron markant.

Med Fehmarn Bält så kommer upp till 100 procent mer godståg, säger Christian Alexandersson som ansvarar för Landskronas projekt Europaspåret.

Han vill ha en 19 kilometer lång tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för både fjärr-, regional- och godståg – kombinerat med vägtrafik. Det främsta argumentet handlar om godskapaciteten, enligt Alexandersson.

För svenskt näringsliv så klarar vi av det som planeras med Fehmarn Bält. De långa och tunga godstågen kan vi ta emot i Sverige.

Några mil norröver sågas dock idén.

Det är väldigt dyrt, komplext och danskarna avfärdar det. Det finns inget stöd, det är den krassa verkligheten, kontrar Helsingborgs kommunalråd Peter Danielsson (M).

Annons

Annons

Koppling till kontinenten

Helsingborg föredrar egna tunnlar till grannstaden Helsingör: en för vägtrafik och en för persontåg. Den så kallade HH-förbindelsen skapar tillväxt och fler jobb genom att arbetsmarknaden växer när restiderna minskar, enligt Peter Danielsson.

Dessutom stärker HH-förbindelsen kopplingen mellan Sverige och kontinenten. Vi får ytterligare en förbindelse som dels avlastar Öresundsbron, men också skapar redundans om något skulle hända på bron.

Från början handlade HH om en förbindelse för både bilar, persontåg och godståg. Men godstågen är borta ur bilden, bland annat för att en tunnel under norra delen av sundet skulle få för branta lutningar. Dessutom kan godstågen inte gå via danska Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör – något som kritiker tagit fasta på.

Inga problem, kontrar Peter Danielsson.

Den (kapaciteten, reds anm) finns på Öresundsbron åtminstone fram till 2050, säger han och påpekar att HH ändå skulle frigöra kapacitet från bron.

"Starkt stöd från dansk sida"

Malmö behöver en tunnelbana till Köpenhamn, tycker kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), som liknar Öresundsmetron med en tredje våning på den befintliga Öresundsbron. Bildligt talat.

I själva verket handlar det om en borrad tunnel med två spår för persontrafik från kust till kust under själva Öresund. En tunnelbana som ska lyfta bort pendlartrafik och helt enkelt frigöra räls på bron.

Bra för både godstrafik och storstadsregionen, enligt Stjernfeldt Jammeh.

Det för vår del skulle innebära att vi utökar vår arbetsmarknadsregion med en miljon människor. Det är ett helt Stockholm, säger hon och hänvisar till analyser som gjorts inom projektet.

Och Köpenhamns styre är med på tåget, understryker hon.

Jag känner ett starkt stöd från dansk sida.

"Se utanför kommungränser"

Utesluter det ena alternativet det andra? Dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen stödjer både HH och metro.

Helsingborgs Peter Danielsson förordar först HH-tunnlar, men tror på en Öresundsmetro ”på sikt”.

Det finns mycket som talar för att metron bör gå vidare till en strategisk analys och bli den tredje förbindelsen.

HH och metron fyller olika funktioner, påpekar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Ska man lösa godstrafiken måste man frigöra kapacitet i järnväg.

Det pågår en inbördes kamp i Skåne, tycker Landskronas Christian Alexandersson å sin sida.

Tyvärr är det väl en dragkamp, där man borde utifrån ett Sverigeperspektiv – eller regionperspektiv – se utanför kommungränser.

TT: Gör man inte det?

Nej.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

banner_sthlm

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Nu kan du prova News55 Premium i två veckor för endast 19 kr.

Prova idag och få tillgång till allt vårt innehåll!