Kontroller av butiker och gym kan slå ut annat

Fester, kollektivtrafik, handelsplatser och gym är bara några av de områden där länsstyrelserna ska se till att smittskyddsregler följs. Arkivbild.
Fester, kollektivtrafik, handelsplatser och gym är bara några av de områden där länsstyrelserna ska se till att smittskyddsregler följs. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Med den nya pandemilagen får länsstyrelserna ansvaret att inspektera butiker och gym.

Men att ställa om verksamheter med två dagars varsel har inte varit lätt – och tillsyn av djurskydd och miljö riskerar att bli lidande.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det har varit många som hört av sig i dag, konstaterar Anna Carlsson på länsstyrelsen i Dalarna krasst.

Hon har utsetts till nationell samordnare för tillsynen som länsstyrelserna ska bedriva när den tillfälliga pandemilagen nu trätt i kraft.

Länsstyrelsen Dalarna har fått i uppdrag att ta fram underlag, rutiner och inspektionsprotokoll för hur tjänstemän ska granska att verksamheter följer de nu rättsligt bindande reglerna. Detta för att tillsynen ska bli lika över landet.

Inspektionerna går ut på att kontrollera att exempelvis handelsplatser beräknat det maximala antalet kunder som får vistas i en butik, om antalet finns skriftligen dokumenterat och om lokalerna är utformade så att besökare kan hålla avstånd.

Tillsynen gäller även privata fester och kontroll av att lokaler inte hyrs ut till fler än åtta deltagare. Men man ska också se över fritids- eller kulturverksamhet, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.

"Försöker vara redo"

Pandemilagen klubbades av riksdagen i fredags och trädde i kraft på söndagen. Två dagar för att länsstyrelserna – som i vanliga fall bedriver tillsyn av exempelvis djurskydd, väktarbolag, miljöfarliga verksamheter och dricksvatten – ska ställa om.

Den ordinarie tillsynen blir lidande, naturligtvis. Det blir undanträngningseffekter. Risken är att vi inte hinner med, säger Ulrika Samuelsson, avdelningschef och ansvarig för arbetet med den nya pandemilagen på Länsstyrelsen Västra Götaland, till TT.

Ett 20-tal medarbetare ska ingå i den grupp som genomför inspektionerna i Västra Götaland och den första inspektionen är planerad till i mitten av nästa vecka.

Det kan bli både tillsyn per telefon och ute i fält.

Vi förbereder oss för fullt och försöker att ha en organisation redo i morgon, säger Samuelsson.

Annons

Annons

Stor bröllopsfest

Socialminister Lena Hallengren har uppmanat länsstyrelserna att skala upp sina organisationer, vilket man bland annat kommer att göra i Dalarna genom att nyanställa till en grupp om tio personer. I Västra Götaland har inte tiden funnits.

Vi har inte hunnit nyrekrytera, så är det. Vi har ställt om delar av vår personal för detta, och sedan får vi se på sikt om vi behöver nyrekrytera, säger Ulrika Samuelsson.

Hon bedömer att man behöver prioritera vilka inspektioner som görs, och nämner köpcentrum och gym som anläggningar som står högt upp på listan.

I östra Göteborg pågick på lördagskvällen en större bröllopsfest med 150 deltagare, vilket Göteborgs-Posten rapporterat om. Om festen pågick inpå söndagen när lagen började gälla är oklart, men Samuelsson säger att man inte har varit där med personal.

Polisen har heller inte kunnat ingripa eftersom länsstyrelsen måste begära handräckning först.

TT: Kan ni stänga ned en sådan fest på plats?

Jag tror inte det, vi måste gå på verksamhetsutövaren, alltså den som hyr ut lokalen, och förelägga med vite. Det är så lagstiftningen är utförd, säger Ulrika Samuelsson.

Allmänhetens tips

Länsstyrelserna kommer att ha kontakt med kommunerna om var människor rör sig och om det uppstår trängsel.

Även allmänheten kan höra av sig med tips, men Ulrika Samuelsson tror knappast att tjänstemännen kommer att sitta sysslolösa.

Hur allmänhetens information ska hanteras är ingenting som länsstyrelsen i Dalarna hunnit ta ställning till.

Ett annat tecken på att processen gått snabbt visar sig inte minst i att Folkhälsomyndigheten ska ta fram en nationell tillsynsvägledning för länsstyrelserna. Den vägledningen är ännu inte färdigarbetad, trots att lagen gäller från söndagen.

Den väntas i stället skickas ut under måndagen, meddelar myndigheten.

Den nationella samordnaren Anna Carlsson jämför med hur arbetet gick till när kommuner fick tillsynsansvar för restauranger och krogar.

Skillnaden är att det gått väldigt mycket snabbare den här gången, från det att beredningen av lagen påbörjades till att den trädde i kraft. Vi har jobbat mycket på kort tid, säger hon.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons