A-
A+

Kräftpesten tar över fler vatten

Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt.
Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt.
Natur/miljöTT

Spridningen av den förödande kräftpesten fortsätter i Sverige och utplånar allt fler bestånd av vår inhemska flodkräfta.

Orsaken är illegala utsättningar av den smittspridande signalkräftan – men även myndigheternas tidigare agerande.

Annons

Annons

Cirka 98 procent av bestånden av flodkräfta är i dag utplånade.
Cirka 98 procent av bestånden av flodkräfta är i dag utplånade.
Signalkräftor från sjön Erken i Norrtälje. Vår inhemska flodkräfta är numera mycket sällsynt i landet.
Signalkräftor från sjön Erken i Norrtälje. Vår inhemska flodkräfta är numera mycket sällsynt i landet.
Under lång tid spred man medvetet enorma mängder signalkräftor, genom riksdagsbeslut. Man fick faktiskt tillstånd lättvindigt ända fram till 1994. Totalt gav man 5 000 tillstånd. Det är den politiken vi ser resultatet av i dag, säger Lennart Edsman, kräftexpert och forskare vid Sötvattenslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I år har kräftpesten rapporterats från två nya vattendrag som tidigare varit fria från sjukdomen: Skellefteälven i Västerbotten och Funäsdalssjön i Härjedalen. Det återspeglar att pesten nu erövrar allt fler vatten i norra Sverige. Norrbotten är nu det enda länet i Sverige som inte drabbats av pesten.

Vi vet inte om sjukdomen kommit via signalkräftor. Det är troligt, men kräftpest kan spridas på många andra sätt, genom smittade fiskeredskap eller genom överföring av vatten från ett smittat vattendrag. Till och med grävmaskiner kan föra smittan vidare, säger Edsman.

Signalkräftor inte immuna

Kräftpesten orsakas av sporerna från den svampliknande organismen Aphanomyces astaci. Den orsakar mycket hög dödlighet bland alla arter av kräftor från Europa och Asien. Signalkräftan, som införts från västra Nordamerika, har, precis som andra arter av kräftor från västra halvklotet, hög motståndskraft mot pesten – även om den inte är immun. Den bär med sig sjukdomen och sprider den till flodkräftorna.

Det är en myt att signalkräftorna är immuna mot kräftpest. De får också pest, men påverkas normalt inte så starkt. Fast på senare år har fångsterna varit dåliga och det troliga är att det beror på kräftpest. Något har gjort dem mer känsliga så att de dör, säger Edsman.

Ständiga utsättningar har dock gjort att signalkräftan nu finns över hela Syd- och Mellansverige, med undantag av Gotland. I Sverige finns nu bara cirka 600 bestånd kvar av flodkräfta. Cirka 98 procent av bestånden har slagits ut sedan kräftpesten kom till Sverige.

Det finns bara ett sätt att lösa problemet: Sluta sätt ut signalkräftor! Man kan bara hoppas att Norrbotten klarar sig. Hotet har funnits länge, säger Edsman.

Annons

Annons

Kräftor på Gotlandsfärjan

De värsta utbrotten av kräftpest inträffade under 1980-talet. Under 1980–1984 inträffade 1 577 utbrott, en ökning med över 300 procent jämfört med den föregående femårsperioden. En orsak var att antalet tillstånd för utsättningar hade ökat markant efter 1969. Först 2016 blev det totalförbud för utsättning och odling av signalkräfta i Sverige.

Men de illegala utsättningarna fortsätter. Vissa sätter ut dem på ren jävelskap, andra tycker att det är kul. Folk tror att signalkräftorna växer fortare, att fångsterna blir större, och att de är immuna mot kräftpest. Allt detta är myter. På Gotland har vi upptäckt fem illegala utsättningar. Det måste alltså ha suttit folk med hinkar fulla med signalkräftor på Gotlandsfärjan!
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.