M vill utvisa gängkriminella utan dom

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson listar tio förslag som M tror ska vara kraftfulla mot gängkriminella.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson listar tio förslag som M tror ska vara kraftfulla mot gängkriminella.
PolitikTT

Moderaterna vill att fler utlänningar som begår brott i Sverige utvisas.

Även icke dömda gängmedlemmar ska kunna utvisas, enligt M-förslaget.

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger att det skulle kunna drabba oskyldiga och inte är rättssäkert.

Annons

Annons

Moderaterna har tagit fram ett program mot gängbrottsligheten på 10 punkter. Partiet hävdar att det är det mest kraftfulla program som presenterats mot gängkriminaliteten.

De flesta av förslagen har M drivit en tid. Det handlar till exempel om dubbla straff för brott som begås inom gängkonflikter, om att ge polisen rätt att upprätta tillfälliga visitationszoner och om att införa anonyma vittnen.

De här tio förslagen är mönsterbrytande. De ändrar själva förutsättningarna för polisen att komma åt den grova kriminaliteten, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Fler ska utvisas

Nytt i M-programmet är lagändringar som ska se till att fler utlänningar som begår brott i Sverige utvisas.

Det här är ett mycket stort problem i dag, säger M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Enligt siffror framtagna av M utvisas 43 procent av utlänningar som dömts för mord, två procent som dömts för rån och tre procent som dömts för grov misshandel.

M vill sänkan ribban för när utvisning kan bli aktuellt i samband med en dom. I dag gäller fängelse i minst ett år. M vill att det ska räcka med en fängelsedom.

När domstolar i dag ska besluta om utvisning ska de ta hänsyn till den dömdes anknytning till Sverige. M vill minska anknytningens betydelse.

Annons

Annons

Innan brott begås

Partiet vill också att utlänningar som finns i svenska kriminella miljöer ska kunna utvisas redan innan de begår brott.

M-ledaren Ulf Kristersson påpekar att en sådan lagstiftning redan finns när det gäller risk för terrorism eller spioneri. M tycker att den lagen borde kunna tillämpas på utländska gängmedlemmar som utgör ett kvalificerat hot mot riket.

TT: Men är inte de flesta gängmedlemmar svenska medborgare som inte kan utvisas?

Det är alldeles riktigt, men vi pratar ändå om fler hundra som är utländska medborgare, säger Kristersson.

Inte rättssäkert

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger till TT att förslaget om att utvisa personer som inte dömts för brott inte är rättssäkert.

Det är oerhört viktigt att det man gör träffar rätt människor. Man kan inte ha en inställning att det inte spelar någon roll om man utvisar oskyldig. Om det här drabbar oskyldiga har vi inte längre en rättsstat, säger han.

När det gäller förslaget om att se till att fler utlänningar som faktiskt har begått brott utvisas är han mer överens med Moderaterna.

Där håller vi på med en översyn av regelverket. Men där handlar det om människor som dömts för brott och det är en annan krets, säger Morgan Johansson.

Rimlig skattning?

M beräknar att omkring 700 gängmedlemmar är utländska medborgare. Då utgår partiet från polisens bedömning om att det finns 5 000 gängmedlemmar och från SCB:s statistik om hur många i Sverige som är utländska medborgare.

Det är en skattning, men vi tycker den verkar vara rimlig, säger Forssell.

M vill också göra det lättare att ta gängkriminellas egendom ifrån dem. Förslaget innebär att den som ägnar sig åt gängkriminalitet och saknar legitima inkomster ska kunna förklara hur han eller hon kommit över till exempel en lyxbil.

Moderaterna föreslår också att egendom oftare än i dag ska kunna förverkas utan en direkt koppling till en fällande brottmålsdom.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons