Många hushåll får mer i plånboken nästa år

Många kommer ha mer pengar att röra sig med nästa år på bland annat på grund av reallöneökningar och skattesänkningar. Arkivbild.
Många kommer ha mer pengar att röra sig med nästa år på bland annat på grund av reallöneökningar och skattesänkningar. Arkivbild.
EkonomiTT

Sänkta skatter och högre löner ger mer i plånboken för många hushåll nästa år. För de flesta handlar det om många hundralappar mer att röra sig med varje månad.

Annons

Annons

Annons

Annons

Lönerna beräknas i snitt öka med 2,5 procent nästa år och i och med en inflation på runt en procent innebär det att löneökningen ger mer pengar att röra sig med för löntagarna, enligt Swedbanks beräkningar för en rad typhushåll. En rad förändringar på skatteområdet bidrar också.

Med hänsyn till inflationen kommer lönehushåll få en ökad köpkraft, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Bland annat rullas en riktad skattesänkning till låg- och medelinkomsthushåll ut nästa år. Inkomstskatten blir också lägre på grund av höjda grundavdrag, jobbskatteavdrag och en höjt skiktgräns för statlig inkomstskatt.

Högre disponibel inkomst

En ensamstående förälder med två barn och en inkomst på 28 100 kronor per månad beräknas ha 630 kronor mer i disponibel inkomst i januari nästa år. Dessutom höjs underhållsstödet med 200 kronor den 1 juli.

För en tvåbarnsfamilj med två inkomster – 36 600 kronor och 21 100 kronor – handlar det om 960 kronor mer att röra sig med, utan hänsyn till inflationen.

I beräkningarna ingår dock inte en tillfällig skattreduktion för inkomster under 50 000 kronor under 2021-2022 som regeringen lovat återkomma om under våren.

Annons

Annons

Tillägg för pensionärer

Pensionerna höjs inte lika mycket som lönerna men inkomstskatten sänks mer på pensioner än på löner. Enligt Swedbanks beräkningar ökar pensionerna med runt 0,5 procent efter årsskiftet samtidigt som skatten sänks. Det tillägg på 600 kronor, för dem med lägst pensioner, kommer först i september nästa år.

Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner beräknas få 490 kronor mer kvar från januari, som ökar till 1 080 kronor i september.

En av grupperna som får lite mer än normalt är de med låga eller måttliga pensioner som får pensionstillägget i september, säger Arturo Arques.

För den som enbart har garantipension blir tillskottet dock enbart en dryg hundralapp.

Under coronapandemin är det många som har förlorat sina arbeten. På grund av tillfälliga regler får även arbetslösa mer att röra sig med jämfört med hur det brukar vara. Den temporära höjningen av taket i a-kassan gör att den med maxersättning får omkring 4 000 kronor mer att röra sig med i januari 2021 jämfört med januari 2020.

Det är den grupp för vilken skillnaden är som störst. Men det handlar om en temporär höjning, säger Arturo Arques.

Rättad: En felaktig formulering kring hur pensionen utvecklas nu rättad.

Hushållens inkomster 2021, typhushåll. Siffror i kronor.
Enpersonshushåll jan 2020 jan 2021
Inkomst 33 700 34 600
Skatt -8 450 -8 600
Disponibel inkomst 25 250 26 000
Förändring 750
Förändring, fasta priser 430
Ensamstående med två barn Jan 2020 Jan 2021 Juli 2021
Inkomst 28 100 28 800 28 800
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650
Underhållsstöd 3 146 3 146 3 346
Bostadsbidrag 1 200 1 200 1 200
Skatt -6 720 -6 790 -6 790
Disponibel inkomst 28 380 29 010 29 210
Förändring 630 830
Förändring, fasta priser 270
Tvåbarnsfamilj Jan 2020 Jan 2021
Inkomst 1 36 600 37 300
Inkomst 2 21 100 21 600
Barnbidrag 2 650 2 650
Skatt -13 930 -14 170
Disponibel inkomst 46 420 47 380
Förändring 960
Förändring, fasta priser 370
Garantipensionär Jan 2020 Jan 2021
Pension 8 596 8 650
Bostadstillägg 5 560 5 600
Skatt -1 080 -1 048
Disponibel inkomst 13 080 13 200
Förändring 120
Förändring, fasta priser -40
Pensionärspar, genomsnittlig pension Jan 2020 Jan 2021 Sep 2021
Pension 1 22 320 22 450 23 050
Pension 2 15 060 15 140 15 370
Skatt -7 820 -7 540 -7 780
Disponibel inkomst 29 560 30 050 30 640
Förändring 490 1 080
Förändring, fasta priser 110
Källa: Swedbank
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons