A-
A+

Mobilstopp i klassrummen ska ge ökad studiero

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar en nationell plan för trygghet och studiero under en pressträff i Rosenbad på tisdagen.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar en nationell plan för trygghet och studiero under en pressträff i Rosenbad på tisdagen.
PolitikTT

Mobiler förbjuds i klassrum och i grundskolan kan de omhändertas hela dagen. Förslaget ingår i en ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan.

Elever ska inte hålla på med sina mobiltelefoner på lektionstid, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Annons

Annons

Annons

Annons

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vid tisdagens pressträff i Rosenbad i Stockholm.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) vid tisdagens pressträff i Rosenbad i Stockholm.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) bedömer att förslagen kan bli verklighet till höstterminens start 2022.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) bedömer att förslagen kan bli verklighet till höstterminens start 2022.

Förslagen om bland annat mobilförbud och om att det ska vara lättare att omplacera mobbare förhandlades fram mellan regeringen, L och C redan tidigare i vår, och presenterades på tisdagen av utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff.

Utgångspunkten ska vara att telefonförbud råder under lektionstid. Mobiler ska bara få användas i klassrummet efter lärarens instruktion i syfte att främja elevers lärande. Finns det särskilda skäl ska det gå att besluta om undantag för enskilda elever.

Det här är ett förslag som jag tror både kan spara värdefull lektionstid och underlätta för läraren att upprätthålla en god studiero, säger Anna Ekström.

Lärare saknar i dag rätten att omhänderta mobiler i förebyggande syfte, utan endast när de aktivt används på ett sätt som stör undervisningen. Däremot förekommer det att elever frivilligt lämnar i från sig mobilen när de går in i klassrummet.

Mobilfria dagar

Enligt förslaget ska lärare i förebyggande syfte regelmässigt kunna samla in elevernas mobiltelefoner vid provtillfällen eller lektioner. Rektor och lärare ska också få omhänderta mobiler för att förebygga kränkande filmning eller fotografering, till exempel vid klädombyte inför varje lektion i idrott och hälsa.

På grundskolor, inte gymnasier, ska en rektor även kunna besluta att mobiler samlas in vid skoldagens början och återlämnas vid dagens slut.

Det här tror jag är välkommet, inte minst av många föräldrar. Det är så mycket tid i barnens liv som ändå spenderas vid en skärm eller mobiltelefon, så ju mer barnen kan vara ute och leka, prata med varandra i skolan och på rasterna, desto bättre, säger Ekström.

Förslagen innebär inte en utökad rätt för en lärare att leta efter mobilen i elevens väska eller kläder. Om en elev vägrar lämna i från sig mobilen ska i stället tillåtna disciplinära åtgärder användas, som utvisning ur klassrummet.

Annons

Annons

Mobbare flyttas

Ett annat förslag är att det i skollagen skrivs in att lärare har rätt att ingripa fysiskt mot störande elever, eller för att avvärja våld och kränkningar. Även övrig skolpersonal ska ha den rätten. Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen, men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

Vi hoppas väl alla att ingen lärare någonsin ska behöva ingripa mot ordningsstörningar, men om det inträffar då har lärare en befogenhet och då är det bättre ju tydligare den befogenheten är uttryckt.

Rektorer föreslås även få utökade möjligheter att snabbt omplacera elever till särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning. Det handlar om elever som vid flera tillfällen brutit mot regler, stört undervisningen eller kränkt andra. Sådana omplaceringar ska kunna ske enbart av hänsyn till andra elever i klassen, som till exempel utsatts för mobbning av den omplacerade, vilket inte går i dag.

De här förslagen tillsammans innebär att huvudmän och skolor får tydligare och bättre verktyg för att hantera arbetet med trygghet och studiero, men också att kunna ingripa när något allvarligt sker, säger Ekström.

På plats 2022

Planen går nu ut på remiss och ministerns bedömning är att förslagen kan finnas på plats till höstterminens start 2022.

TT: Enligt januariavtalet skulle det vara på plats den 1 januari i år, varför har det dröjt?

Ett av problemen har varit att den lagstiftning och regelverk som funnits har varit lite osammanhängande och svår att tillämpa. Att i det läget hasta fram ett regelverk som fortsättningsvis också är svårt att tillämpa hade inte varit tillräckligt bra.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss