Mycket ansträngt läge i sjukvården

Sammanlagt har 389 439 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19, enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Sammanlagt har 389 439 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19, enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
CoronavirusetTT

Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. Men belastningen faller ojämnt över landet och på sina håll är läget mycket ansträngt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Ytterligare 174 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige sedan i fredags, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det totala antalet smittade som avlidit nu är över 8 000 personer. Smittspridningen avtar inte heller.

Vi har ett mycket stort antal nya fall, det är fortsatt ett allvarligt läge i Sverige. Vi ser ingen minskning på nationell nivå utan snarare en ökning. Vi har inte kunnat konstatera någon ökning i antalet iva-fall, men där finns en eftersläpning i statistiken, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Stora skillnader

Talen skiljer sig beroende på region, där Skåne tas upp som exempel på en region där smittan ökar. Samtidigt har Stockholm och Uppsala enligt Folkhälsomyndigheten nått en platå, medan smittan i Örebro och Norrbotten minskar.

Vi ser att det ser olika ut i de olika regionerna. Vi har också sett att ökningen har börjat olika tidigt, man har också olika förutsättningar, befolkningsstrukturen ser olika ut, man hade olika epidemi i våras. Det är många faktorer som sannolikt spelar in i varför vi ser att mönstret ser olika ut i regionerna, säger Karin Tegmark Wisell.

Annons

Annons

Ytterligare försämringar väntas

I nuläget har ingen region rapporterat om katastrofläge, men totalt 19 regioner är i antingen förstärkningsläge eller stabsläge, och bara två är i normalläge.

Alla regioner rapporterar om förväntade försämringar på både kort och lång sikt, det vill säga över helgerna, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Mer än hälften av de patienter som intensivvårdas i Sverige i dag har covid-19. Det finns en tillgänglig kapacitet inom intensivvården på omkring 30 procent, men kapaciteten är mycket ojämnt fördelad över landet.

Nu görs åtgärder för att fördela belastningen mellan regionerna, vilket innebär att vård som kan vänta skjuts upp även i regioner som inte har lika hög smittspridning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en hårt belastad sjukvård i landet och med hög sannolikhet kommer antalet inlagda i intensivvården och på övriga vårdavdelningar öka kommande veckor, eftersom smittspridningen inte minskat eller ens avstannat, säger Johanna Sandwall.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons