Nära en femtedel litar inte på coronainfo

18 procent av de svarande i Som-institutets enkät om coronapandemin tror att myndigheter medvetet döljer viktig information för allmänheten. Arkivbild från presskonferens med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB.
18 procent av de svarande i Som-institutets enkät om coronapandemin tror att myndigheter medvetet döljer viktig information för allmänheten. Arkivbild från presskonferens med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB.
CoronavirusetTT

Nästan en femtedel av allmänheten tror att myndigheter medvetet döljer viktig information om coronapandemin.

Misstron är störst bland Sverigedemokraternas sympatisörer, enligt en rapport från Som-institutet.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Före sommaren ställde Som-instutitet frågor till slumpvist utvalda personer i Sverige om deras förtroende för vad myndigheterna kommunicerar om covid-19-pandemin.

Av de som deltog i enkäten svarade 18 procent att påståendet "svenska myndigheter döljer medvetet viktig information om coronaviruset för befolkningen’ var helt eller delvis riktigt.

Hälften av de svarande ansåg att påståendet var helt fel,10 procent ansåg att det var delvis fel, medan cirka 20 procent inte hade någon åsikt alls.

I enkäten ställdes också frågan om vilka skäl som myndigheter kan tänkas ha för att undanhålla information om coronaviruset. En stor majoritet, 92 procent, svarade att skälen kan vara att "bara säga sådant de säkert vet". 83 procent svarade att ett skäl kunde vara att "inte skrämma upp människor i onödan".

Svenskar har ett ganska högt förtroende för myndigheter, säger professor Bengt Johansson, som forskar om kriskommunikation vid Göteborgs universitet.

Men det finns skillnader bland de svarande. Det är betydligt fler av Sverigedemokraternas sympatisörer som tror att myndigheter döljer uppgifter om pandemin för medborgarna. I denna grupp är det också fler som tror att skälet för undanhållandet kan vara att myndigheter inte har läget under kontroll, eller att man vill undvika kritik.

Här finns en ganska stark politisk dimension, konstaterar Bengt Johansson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons