A-
A+

Nu måste asylsökande gå samhällskurs om Sverige

Kursen är två halvdagar lång och ämnar ge information om det svenska samhället. Arkivbild.
Kursen är två halvdagar lång och ämnar ge information om det svenska samhället. Arkivbild.
MigrationTT

Kraven på asylsökande skärps. Nu införs en obligatorisk samhällsintroduktion om svensk lagstiftning, normer och värderingar.

Men om man skolkar händer ingenting.

Annons

Annons

Den obligatoriska kursen startar på fredag, den 1 oktober. Samhällsintroduktionen är uppdelad på två halvdagar och sker muntligt i grupp.

Den är obligatorisk för alla nya asylsökande från 15 år.

Barn under 15 år får samma information skriftligt och tanken är att de ska gå igenom materialet med sin förälder. Ensamkommande barn får introduktionen muntligt tillsammans med en handläggare.

Migrationsverket fick i januari i uppdrag av regeringen att ta fram en ny samhällsintroduktion för personer som söker asyl i Sverige. Beslutet var en del av januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Tidigare har myndigheten erbjudit en kortare och mer begränsad introduktion.

Det är främst delarna kring det svenska samhället om svenska lagar, normer och värderingar som har utökats, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

Kursen kommer att hållas på Migrationsverkets ankomstorter i Boden, Sundbyberg, Norrköping, Malmö och Göteborg

Personer som talar samma språk kommer att kallas dit i grupper om 8–20 personer. Det går även att delta digitalt. En "samhällsinformatör" håller i introduktionen på svenska och sedan tolkas informationen vidare till deltagarna.

Migrationsverket har fått upphandla ytterligare tolktjänster för att klara av detta.

Information om återvändande

Kursen består i huvudsak av fyra delar: asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar.

Den första delen är praktisk information om boende under asyltiden, återvändande samt ekonomiskt bistånd. De asylsökande ska få statistik om hur många som beviljas eller nekas asyl utifrån medborgarskap och hur självmant återvändande samt återvändande med tvång går till.

Delen om livet i Sverige handlar om permanent boende, skola, arbetsliv och hälso- och sjukvård. Bland annat ges information om larmnummer till polis och räddningstjänst.

När det gäller boende informeras om reglerna vad gäller eget boende (EBO).

Där ger vi information att om man väljer att bosätta sig i ett område som har utpekade sociala eller ekonomiska utmaningar så kan man mista sin dagersättning, säger Anna-Johanna Viking.

Annons

Annons

Krav för medborgarskap

Den tredje delen innebär en introduktion i svensk lagstiftning, som barns rättigheter, jämställdhet, rättigheter för hbtq-personer och samtyckeslagstiftningen. Även sådant som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, månggifte, könsstympning, barnäktenskap och rasism – antisemitism, afrofobi, islamofobi – gås igenom.

Den sista delen om demokrati, normer och värderingar, fokuserar på individens frihet, religionsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet, skydd mot diskriminering, allas lika deltagande på arbetsmarknaden samt krav för medborgarskap och medborgarskapstest.

Det handlar om att få en förståelse för det svenska samhället, säger Anna-Johanna Viking.

Samhällsinformatören har ett grundmanus att utgå ifrån och kan själv välja att ge konkreta exempel.

Erbjuder barnpassning

Eftersom kursen är obligatorisk ska Migrationsverket också erbjuda barntillsyn för barn mellan 3 och 12 år. Barnpassningen sker i anslutning till utbildningslokalen. Enligt Anna-Johansson är det för att bland annat ensamstående föräldrar ska ha lika villkor att kunna delta som andra.

Det är snarare en barnpassning än förskola. Vi har inget uppdrag att ha någon undervisning eller så utan det är barntillsyn som vi erbjuder.

Det finns ingen kunskapskontroll i form av något test i slutet på kursen. Även om kursen är obligatorisk så händer ingenting om en asylsökande inte deltar.

Men vi kommer att följa upp deltagandegraden över tid och om vi ser att det finns behov kan det bli aktuellt med någon sanktion eller om man kopplar det till en förmån, säger Viking.

Det skulle kunna vara en nedsättning av exempelvis dagersättningen, framhåller hon. Migrationsverket har också möjlighet att justera i kursinnehållet efter hand.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

390kronor

Vår Premiumtjänst fyller ett år – det firar vi med ett kanonerbjudande! Du får ett helår för endast 390 kronor.