A-
A+

Ny avgift på el när laddbilarna blir fler

Om alla elbilsägare i ett villaområde kommer hem och ska ladda bilen samtidigt kan elnätet få svårt att räcka till.
Om alla elbilsägare i ett villaområde kommer hem och ska ladda bilen samtidigt kan elnätet få svårt att räcka till.
EnergiTT

När allt fler har en eldriven bil, ökar belastningen på elnätet. För att jämna ut elförbrukningen införs nu på allt fler platser effektavgifter.

Om några år kan de vara obligatoriska i områden där elnätet har svårt att räcka till: Stockholm, Göteborg och Skåne.

Annons

Annons

Kommunägda Göteborg Energi är ett bolag som inför en effektavgift i elnätsavgiften för villor och radhus.

Avsikten är att jämna ut varje hushålls förbrukning över dygnets timmar, och framförallt att få ner topparna i elkonsumtionen. Effektavgiftens storlek avgörs av den timme i månaden då hushållet använt mest energi.

Samtidigt sänks de andra avgifterna som ingår i kundens kostnad för elnätet. Det finns ingen avsikt att höja energibolagets totala intäkt, enligt Göteborg Energi.

Dyrt bygga ut nätet

Effektavgifter finns redan hos andra leverantörer av elnät. Bakgrunden finns just i elnätet – och dess begränsningar.

Att bygga ut elnätet är både dyrt och tidskrävande. Kanske inte nödvändigt heller, om det man i så fall skulle bygga ut för är höga förbrukningstoppar under relativt korta tidsrymder.

Samtidigt ökar antalet invånare i storstäderna. Och allt fler har en eldriven bil, som behöver laddas.

Vi måste lära oss att använda elnätet bättre. Det kan göras med olika prismodeller. Jag tror att många svenskar kommer att få lära sig räkna med effektavgifter, säger Johan Carlsson, jurist och projektledare på Energimarknadsinspektionen.
Egentligen görs detta för att hindra framtida avgiftsökningar. Om vi kan använda elnätet bättre, behöver vi inte lägga pengar på att bygga ut det, tillägger han.

Annons

Annons

Laddar bilar samtidigt

Lars Edström, affärschef för elnät på Göteborg Energi, pekar direkt på elbilarna.

Fler och fler av våra kunder köper en elbil. De laddas med ganska hög effekt. Om många kommer hem samtidigt och laddar samtidigt, då kommer elnätet inte att räcka till, säger Lars Edström.

Att till exempel starta ugnen, tvättmaskinen och bastun samtidigt ger också en topp i elförbrukningen som bör undvikas.

Hushåll i flerfamiljshus kommer sannolikt inte att beröras av effektavgifterna i Göteborg. Dels förbrukar de mindre el på sin elräkning, av olika anledningar, och dels jämnar hushållen i ett flerfamiljshus ut varandras förbrukningstoppar i ledningen som ansluter till elnätet.

Däremot kan laddplatser för elbilar få någon form av effektavgift, även i flerfamiljshus. Där kommer fastighetsägaren in i bilden.

"Stora förändringar"

Energimarknadsinspektionen arbetar med att ta fram regler som kan leda till att effektavgifter måste införas i områden där elnätet är hårt belastat – i första hand storstadsregionerna och Skåne.

Tanken är att vi ska kunna ta fram föreskrifter som är klara nästa år, säger Johan Carlsson.

Men allt kommer inte att ändras genast.

Detta kommer att innebära stora förändringar för vissa människor. Det kommer att bli en omställningsperiod, där företagen måste ha en bra kommunikation med kunderna, framhåller Carlsson.

Effektavgifter används redan i stor utsträckning för industrin och andra företag.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova vårt medlemskap i en månad för endast en krona!