Ny indelning ska stärka civilförsvaret

Barbro Holmberg, utredare om civilt försvar, talar på Folk och Försvars digitala konferens.
Barbro Holmberg, utredare om civilt försvar, talar på Folk och Försvars digitala konferens.
PolitikTT

Sveriges civila försvar föreslås organiseras i sex civilområden.

De ska ledas av en landshövding som utses till civilområdeschef.

Annons

Annons

Annons

Annons

I vår ska utredningen om organisationen för Sveriges civila försvar presentera sitt betänkande. Utredaren Barbro Holmberg presenterade delar av förslagen på Folk och försvars digitala rikskonferens.

Bland annat föreslås att Sverige delas in i sex civilområden, som kommer att omfatta flera län och regioner. En av landshövdingarna i civilområdet utses till civilområdeschef i respektive område.

En fördel med att inrätta sex större civilområden är enligt Holmberg att samarbetet med Försvarsmakten underlättas.

På den militära sidan är Sverige indelat i fyra militärregioner. Cheferna för militärregionerna får i och med utredningsförslaget en naturlig motpart i civilområdeschefen, i stället för flera länsstyrelser och regioner.

Att indela Sveriges civila försvar i områden och utse en områdeschef är inget nytt. Den organisationen fanns i Sverige fram till 2000-talet.

När det gäller de statliga myndigheterna föreslår utredningen att de som har samhällsviktig verksamhet indelas i cirka 15 sektorer. Till exempel en för hälsa, vård och omsorg, en för skydd av civilbefolkning, en för finansiella tjänster, en för energiförsörjning och en för elektroniska kommunikationer.

Inom varje sektor ska en myndighet vara sektorsansvarig. Det innebär bland annat ansvar för att se till en kapacitet byggs upp inom sektorn för att kunna klara en nationell kris eller höjd beredskap.

Den sektorsansvariga myndigheten ska också kunna fatta beslut om att omfördela resurser inom sektorn.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons