Nya nationella råd om vaccinationer tas fram

Vården ska få mer kunskapsstöd när det kommer till att genomföra vaccinationer. Arkivbild.
Vården ska få mer kunskapsstöd när det kommer till att genomföra vaccinationer. Arkivbild.
MedicinTT

Vården ska få mer kunskapsstöd för att genomföra vaccinationer.

Folkhälsomyndigheten har larmats om kompetensbrist och Svenska infektionsläkarföreningen planerar att arbeta fram nya nationella rekommendationer.

Annons

Annons

Föreningen har tagit fram flera så kallade nationella vårdprogram för olika sjukdomar, till exempel covid-19. Programmen innehåller rekommendationer som riktar sig direkt till vården. Men något som efterfrågats är särskilda råd om vaccinationer.

Det här har kommit som förslag från medlemmar i föreningen som är duktiga på vaccinationer, säger Lars-Magnus Andersson som är ordförande för Svenska infektionsläkarföreningen.

Diskuterat i år

Rekommendationerna ska författas av en grupp som håller på att tillsättas. Till dess vill föreningen inte uttala sig om vilka behov vårdprogrammet ska fylla och vad det exakt ska innehålla.

Det handlar i princip om vaccinationer som vi ger utöver barnvaccinationsprogrammet. Vi behöver ett professionellt konsensusdokument kring det, säger Andersson.

TT: Men det handlar om hur vården ska genomföra vaccinationer?

Lite så. Nya vacciner som kommer och att värdera de studierna. Men avgränsningarna är inte satta.

Att arbetet med de nya rekommendationerna påbörjas nu är inte kopplat till den eventuella massvaccinering av covid-19 som väntar.

Det har ingen relation till det. Det är ett långsiktigt projekt som vi har diskuterat i mer än ett år, säger Lars-Magnus Andersson.

Annons

Annons

FHM positivt

Folkhälsomyndigheten har en central roll inom vaccinationsområdet. I sin lägesrapport från förra året skriver myndigheten att "aktörer" påpekar flera kunskapsluckor. Därför tas infektionsläkarföreningens initiativ emot positivt av Sören Andersson som är chef på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Det är bra att professionen tar initiativ till att medverka i den här typen frågor. Det bidrar till att rutiner blir samstämmiga över landet och avstämda mot den bästa kunskapen för tillfället. Vi är gärna med i processen, säger han.

I Folkhälsomyndighetens lägesbild efterfrågas bland annat rekommendationer gällande vaccination av TBE och vattkoppor, vilket har fått stå på vänt under pandemin.

Det står också att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap inom vaccinationsområdet och att det, enligt flera, "bör upprättas kompetenskrav för vaccination".

Till viss del håller jag med. Det gäller framför allt resevaccinationer som utförs utanför den sedvanliga vårdens regi. Det har diskuterats olika sätt att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för de som är verksamma inom området. Många är väldigt kompetenta men jag tror att det kan finnas behov av att standardisera råd och utföranden, säger Sören Andersson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons