Ojämlikt för gravida när kurser ställs in

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
VårdTT

Gravidas situation har förändrats kraftigt under pandemin. Partnern får i många sammanhang inte delta vid undersökningar och en majoritet av regionerna har ställt in kurser för blivande föräldrar.

Vården blir ojämlik. Det är ett stort problem, säger barnmorskan Åsa Mörner.

Annons

Annons

Majoriteten av Sveriges regioner har ställt in sina fysiska förlossningskurser under pandemin – men tillgången på digitala alternativ varierar stort. Arkivbild.
Majoriteten av Sveriges regioner har ställt in sina fysiska förlossningskurser under pandemin – men tillgången på digitala alternativ varierar stort. Arkivbild.
Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, berättar att de fysiska kurser som har strukits under pandemin är väldigt viktiga för många gravida.
Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, berättar att de fysiska kurser som har strukits under pandemin är väldigt viktiga för många gravida.

Coronaviruset satte världen på paus – men vissa saker går inte att stoppa. Förlossningar tar ingen hänsyn till pandemin, samtidigt som situationen för gravida har förändrats markant.

För att undvika smittspridning får partnern inte följa med på BB eller närvara på ultraljud och andra kontroller i många regioner. I stället är det upp till den gravida att ensam ställa frågor, minnas fakta och förmedla vidare informationen.

Det kan leda till en extra oro för den gravida, säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Dessutom har ytterligare ett sammanhang försvunnit: de förlossnings- och föräldraförberedande kurserna.

Samtliga är inställda

En majoritet av landets regioner har ställt in sina fysiska kurser, visar en enkät som TT gjort. 15 av landets 21 regioner svarade på enkäten, och samtliga uppgav att de ställt in kurserna.

Covid-19 har definitivt påverkat situationen, säger Eva Nordlund. Hon är ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och berättar att de fysiska kurser som nu strukits under pandemin är väldigt viktiga för många.
Det ger så mycket att träffas i en grupp för att ventilera, diskutera och bli stärkt i det kommande föräldraskapet. Man får en dialog tillsammans och känner att man inte är ensam, säger hon.

13 av regionerna som svarade på enkäten har ersatt kurserna med ett digitalt alternativ medan två, Kalmar och Dalarna, inte har ersatt dem alls. Dalarna hänvisar dock till information på 1177 Vårdguiden.

Annons

Annons

"Stort problem"

Enligt Åsa Mörner såg utbudet och utformningen av kurserna väldigt olika ut i olika regioner redan tidigare. Pandemin har gjort kontrasterna större än någonsin.

Det finns regioner som inte har ersatt de fysiska kurserna alls, där man inte har tagit det på allvar och insett att det är en viktig del av att vänta barn, och så finns det regioner som har gjort sitt yttersta, säger hon.

Som digitalt alternativ erbjuder majoriteten av regionerna information på sin hemsida eller någon typ av förinspelad videoföreläsning. Flera hänvisar också till information på 1177.

Endast Västmanland erbjuder digitala videomöten, och Örebro erbjuder möjlighet att ställa frågor till en barnmorska via chatt.

Att det ser så olika ut så är ett problem, anser Åsa Mörner.

Att få ett papper med information kan inte ersätta de personliga kurserna. Har man en digital kurs så måste man följa upp det med kommunikation för att ge föräldrarna möjlighet att ställa frågor, säger hon.
Vården blir ojämlik. Det är ett stort problem att varje region ska koka ihop sin egen soppa.

Krävs tid för barnmorskor

Eva Nordlund betonar också risken för ojämlikhet, även inom olika regioner. De regioner som bara erbjuder information i textform riskerar till exempel att utesluta dyslektiker eller andra grupper som har svårt att läsa, säger hon.

Alla kanske inte heller har tillgång till dator eller digital teknik för att ta del av kunskapen. Eller så kan man ha problem med språket.

Båda barnmorskorna poängterar att det förstås är individuellt, och att vissa föräldrar inte behöver kurserna alls. Men båda framhåller vikten av att de alternativ som finns ska vara lika var man än bor i landet.

Åsa Mörner tror att bristerna till stor del handlar om att mödra- och förlossningsvården redan är så pressad.

Det krävs tid för barnmorskor att kunna arbeta fram ett bra sätt att bedriva föräldragrupper digitalt. De har rätt kompetens, men inte möjligheten, säger hon.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons