Ökat antal intrång på militära skyddsobjekt

Militärövningen Baltops på Ravlunda skjutfält i Skåne 2019. Arkivbild.
Militärövningen Baltops på Ravlunda skjutfält i Skåne 2019. Arkivbild.
FörsvaretTT

Intrång på militära skyddsobjekt ökar när fler rör sig i skog och mark. Försvarsmakten varnar för att det kan vara livsfarligt.

Våra övnings- och skjutfält är otroligt populära, säger Jan Bohman, kommunikationschef i södra militärregionen.

Annons

Annons

Rinkabyfältet utanför Kristianstad är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Här gäller det att hålla koll på om övning pågår, då är tillträde förbjudet. Arkivbild.
Rinkabyfältet utanför Kristianstad är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Här gäller det att hålla koll på om övning pågår, då är tillträde förbjudet. Arkivbild.
Många tar sig friheten att passera skyltarna kring skjutfält utan att kontrollera om övning pågår, enligt Jan Bohman, kommunikationschef vid södra militärregionen. 'Då gör man det med risk för sitt eget liv', säger han. Arkivbild.
Många tar sig friheten att passera skyltarna kring skjutfält utan att kontrollera om övning pågår, enligt Jan Bohman, kommunikationschef vid södra militärregionen. "Då gör man det med risk för sitt eget liv", säger han. Arkivbild.

Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) har de anmälda intrången ökat under flera år.

Man kan bara spekulera om anledningarna till den ökningen, men jag tror att kunskapen om skyddsobjekt och respekten för skyltar har gått ner i samhället. Det är den ena delen. Just nu i sommar har vi också rätt mycket mer människor som rört sig ute i naturen på grund av coronarestriktioner, säger Jan Kinnander, chef för Musts säkerhetskontor.

En annan orsak till ökningen kan vara att Försvarsmakten är mer på hugget, menar han.

Det nationella försvaret har fått en större betydelse och då är vi mer aktiva med att se till att de här reglerna följs.

Två grupper

De som begår den här typen av brott kan grovt delas in i två grupper. Dels handlar det om dem som passerar stoppskyltarna utan att bry sig, men egentligen inte har något större intresse av militärens verksamhet. Dels handlar det om människor som systematiskt kartlägger skyddsobjekt och lägger ut uppgifter på internet – det är detta som Försvarsmakten ser allvarligast på.

Det finns väldigt många som är intresserade av militära anläggningar och besöker dem trots att de vet om att man inte får göra det. Om man lägger ut informationen på nätet begår man ett brott. Dels kan främmande makt använda det här, sitta hemma och kartlägga våra anläggningar utan att behöva göra en insats själva – med andra ord ganska ofarligt för dem, dels så kan man inspirera andra, säger Jan Kinnander, som inte vill precisera vilka länder han syftar på när han säger "främmande makt".

Annons

Annons

Underlättar sabotage

I ett förändrat omvärldsläge skulle informationen om svenska skyddsobjekt kunna underlätta sabotage. Många tror kanske att andra länder lätt kan få sådan information genom exempelvis satellitbilder.

Men vi ser att man även vill konstatera att det man har tagit in på annat sätt stämmer. Så fysisk spaning genomförs också, säger Jan Kinnander.

Problemet med dem som strövar i naturen och obekymrat passerar militärens varningsskyltar är ett annat. Dels riskerar de att fällas i domstol, dels att komma till skada.

Det speciella med militärens skjutfält är att de ibland, under pågående övning, är skyddsobjekt och annars inte. Samtidigt handlar det ofta om vacker natur, som många vill vistas i.

"Varit snälla"

Vi har i Försvarsmakten varit snälla med att upplåta vår övningsterräng när vi inte har verksamhet där själva. Det innebär då att man många gånger tyvärr tar sig friheten att passera de här skyltarna utan att kontrollera vår verksamhet. Då gör man det med risk för sitt eget liv, säger Jan Bohman.

A och O när man vill gå in på ett militärt område är att försäkra sig om att inte övning pågår, understryker han. Det kan man till exempel göra via Försvarsmaktens hemsida, men det sätts också upp meddelanden på anslagstavlor och i vissa delar av landet annonseras det i dagspressen.

TT: Har det varit några allvarliga olyckor?

Jag har jobbat i detta i mer än 30 år och det har varit nära, mycket nära. Men tack vare att vi har haft en fungerande organisation med poster som tittar längs gränserna, skjutledare, säkerhetschef och radarövervakning, så har vi klarat den uppgiften bra.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons