A-
A+

Postcovid: "Behövs specialiserade team"

893 män och 857 kvinnor har rapporterats till patientregistret med diagnosen postcovid. Arkivbild.
893 män och 857 kvinnor har rapporterats till patientregistret med diagnosen postcovid. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Knappt 2 000 personer har hittills diagnosticerats med långtidscovid i Sverige.

Nu kommer nya rekommendationer till vården om att bland annat inrätta specialiserade team.

Vården behöver planera för patientgruppen, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.

Annons

Annons

Annons

Annons

De flesta som får covid-19 tillfrisknar, men för en mindre grupp kvarstår symptomen under lång tid.

Exakt hur många i Sverige som drabbats är oklart.

Fram till den 23 mars hade 1 750 patienter, något fler män än kvinnor, rapporterats till patientregistret med postcovid.

Dessutom hade 277 personer haft multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19.

Ytterligare nästan 11 000 har rapporterats med andra tillstånd efter covid-19, men det är osäkert om dessa patienter haft enbart covid-19 eller om de även drabbats av postcovid, enligt Socialstyrelsen.

Nya specialiserade team

Statistiken omfattar dock bara patienter som fått sin diagnos i slutenvården och den öppna specialistläkarvården – men inte de som sökt vård och fått hjälp på exempelvis vårdcentraler.

Socialstyrelsen har därför inlett en ny insamling av data från primärvården som beräknas vara klar i maj.

Vilken vård gruppen ska ges har samtidigt varit otydligt.

Att inte veta vad som fungerar bäst har varit en frustration för oss, sjukvårdens aktörer och inte minst för patienterna, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

I ett nytt kunskapsstöd om rekommendationer för vård vid postcovid trycker Socialstyrelsen särskilt på att det är viktigt att det finns rutiner för ett strukturerat omhändertagande, och att patienter med komplexa symtom får insatser från flera håll.

Regioner kan behöva skapa nya arbetssätt med exempelvis nya specialiserade team.

Tack vare erfarenheter från vård vid sjukdomar med liknande symptom finns det förutsättningar för att ge god vård redan nu, även om det behövs ny kunskap och exempelvis nya rutiner, säger Lindén.

Annons

Annons

Svårt hitta orsak

Vanliga symptom vid postcovid är andfåddhet, svår trötthet och allmänt sämre hälsa.

Men symptomen varierar också väldigt mycket mellan olika personer. Många har flera symptom samtidigt och samtliga system i kroppen kan vara påverkade, säger Thomas Lindén,

Ibland kan undersökningar visa till exempel skador i lungorna, men ofta är det svårt att hitta den specifika orsaken till de problem som patienterna upplever, säger han.

Det finns i dag inget fullständigt evidensbaserat arbetssätt för personer med postcovid.

Vi kommer att uppdatera kunskapsstödet i takt med att ny kunskap tillkommer, säger Thomas Lindén.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova på vårt medlemskap för endast 19 kr