A-
A+

Regeringen ska sätta nationellt cykelmål

Naturvårdsverket har satt ett mål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025. Arkivbild.
Naturvårdsverket har satt ett mål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025. Arkivbild.
TransporterTT

Fler behöver cykla för motverka klimatkrisen, anser regeringen.

Därför ska man besluta om ett nationellt mål för cykling.

Annons

Annons

Under pandemiåret 2020 ökade cyklandet i Sverige.

Samtidigt rasade resandet i kollektivtrafiken med omkring 42 procent jämfört med året innan, enligt siffror från myndigheten Trafikanalys.

Cyklandet utgjorde förra året 3 procent av de tillryggalagda sträckorna för persontransporter och 15 procent av turerna. Men siffrorna är lite osäkra eftersom cyklandet är svårt att mäta.

"Motverka klimatkrisen"

Nu ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att ta fram ett nationellt mål för att öka cykling i alla åldrar och socioekonomiska grupper.

Poängen är att vi behöver få fler att cykla och hållbara transporter är en helt avgörande del för att motverka klimatkrisen. Då är det väldigt viktigt att få ett mål på plats, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).

Det är cyklingen i tätorter som har störst potential att öka, enligt regeringen.

Naturvårdsverket har satt ett mål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, för att på sikt fördubblas, något som regeringen ställt sig bakom.

Flera kommuner och "cykelstäder" har egna riktlinjer vad gäller cykling men något nationellt mål finns inte.

Får vi ett mål på plats kan vi styra mer mot att på olika sätt stimulera cykling och se om vi uppnår målet, och gör vi inte det behöver vi stimulera ännu mer, säger Lindhagen.

Annons

Annons

Riskerar slå ojämnt

Ett nationellt mål kan riskera att slå ojämnt över landet eftersom förutsättningarna vad gäller infrastruktur ser olika ut. Lindhagen framhåller att arbetet behöver ske i nära dialog med kommuner och andra berörda aktörer.

Det är oerhört viktigt att man har den här dialogen.

TT: Varför har man inget mål för biltrafik?

Det här är en del i att ställa om samhället och motverka klimatkrisen, sedan finns det i den nationella infrastrukturplanen satsningar både vad gäller järnväg, vägar, cykling och sjöfart. När det gäller bilar och biltrafik är en annan viktig del elektrifieringen, där vi tagit viktiga steg i att stimulera elbilar, svarar Åsa Lindhagen.

VTI:s uppdrag ska redovisas senast den 30 april 2022.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

390kronor

Vår Premiumtjänst fyller ett år – det firar vi med ett kanonerbjudande! Du får ett helår för endast 390 kronor.