A-
A+

Regnig november ökar risk för sorkfeber

Skogssorken är kopplad till flera sjukdomar som sprids från djur till människa. Därför är den extra intressant för forskare att lära sig mer om. Arkivbild.
Skogssorken är kopplad till flera sjukdomar som sprids från djur till människa. Därför är den extra intressant för forskare att lära sig mer om. Arkivbild.
MedicinTT

Den saknade pusselbiten för att förklara utbrott av sorkfeber har hittats – mycket regn i november.

Kommande vinter riskeras ett nytt utbrott. Nuvarande sorkstam växer och mycket tycks hänga på vädergudarnas makt.

Annons

Annons

Frågan om varför antalet fall av sorkfeber hos människor varierar stort mellan vintrarna och varför det blev ett stort sorkfeberutbrott med över 2 000 fall i norra Sverige 2007 har gäckat forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå i flera år.

Genom att kombinera tidsserier över infektionsgraden hos skogssork med nederbördsmängden, och om nederbörden kom som regn eller snö, har de nu avslöjat ett tydligt mönster.

Det verkar nästan inte spela någon roll hur vädret är resten av vintern, om det är mycket regn i november så ökar infektionsgraden hos sorkarna, säger Frauke Ecke, projektledare och universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå.

Sorkfeber vanligast i norr

Skogssork finns över nästan hela Sverige men över 90 procent av sorkfeberfallen hos människor finns i de fyra nordligaste länen i landet.

Är det fluffig snö på marken så har sorkarna lätt att röra sig över stora ytor under det skyddande snötäcket. Kommer det regn på snön finns inget utrymme för gnagarna att röra sig, de samlas på de ställen som inte upptas av regn eller is och virusspridningen sinsemellan ökar.

Annons

Annons

Risk i vinter

För att risken ska öka för människor att bli smittade krävs också att det är ett så kallat toppår för skogssorken. Ungefär vart tredje till vart fjärde år är sorkpopulationen ovanligt stor, sedan bryter stammen ihop och djuren blir mycket färre innan de successivt bygger upp stammen igen.

Eftersom den globala uppvärmningen har gjort milda novembermånader i norr vanligare så har risken för att det sammanfaller med ett toppår för sorken ökat.

Om det blir mycket regn i november i år så finns risk för utbrott av sorkfeber, säger Frauke Ecke och fortsätter:
Man pratar om klimatförändringarnas konsekvenser i framtiden, men det vi ser i den här studien är att det redan har hänt.

Sjukvården förvarnas

Den nya upptäckten kan hjälpa sjukvården att vara förberedda nästa gång fallen av sorkfeber ökar.

Utbrottet 2007 kom som en överraskning för regionerna. Man har lärt sig mycket om sjukdomen sedan dess. Våra sorkprognoser är ganska pålitliga, om man ser att ökningen av skogssork fortsätter i höst och det blir regnigt i november så är det läge att gå ut med varning och be folk vara försiktiga, säger Frauke Ecke.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Spara 100 kronor på ett helår – ingen bindningstid!