Så går bytet av president till – steg för steg

Senast den 23 december ska den amerikanska kongressens arkivarie ha fått elektorsrösterna.
Senast den 23 december ska den amerikanska kongressens arkivarie ha fått elektorsrösterna.
USATT

Den 20 januari 2021 en sekund efter klockan 12 får USA:s valde president makten. Men dessförinnan finns några viktiga datum i den demokratiska processen.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Samtliga delstater kommer att formellt gå igenom rösterna för att officiellt slå fast det exakta valresultatet. Detta sker i veckan som kommer, och delstaterna har alla olika regler för denna genomgång.

8 december(eller minst sex dagar innan elektorerna möts):

Delstaterna måste ha fattat slutgiltigt beslut i tvistefrågor som rör valutgången. Beslutet är giltigt om delstaterna har följt lagar som stiftats före presidentvalet. Elektorsrösterna från delstaterna måste vara formellt giltiga när de presenteras för kongressen.

14 december:

Elektorerna möts i respektive delstat. De röstar för president och vicepresident på olika valsedlar. Sammanlagt finns 538 elektorsröster.

Elektorerna signerar och plomberar sex uppsättningar av de lagda rösterna.

23 december:

Elektorsrösterna måste ha anlänt till senatens ledare och kongressens arkivarie.

3 januari 2021eller dessförinnan:

En ny kongress samlas, och kongressens arkivarie överlämnar formellt elektorsrösterna.

6 januari 2021:

Kongressen möts i en gemensam sittning med både senaten och representanthuset för att räkna elektorsrösterna.

Om någon ledamot har en erinran mot resultatet, så ska den lämnas in skriftligt. Ett klagomål måste skrivas under av en ledamot av representanthuset och en senator. De båda kamrarna drar sig tillbaka för överläggningar för att avgöra om klagomålet ska behandlas.

Om ingen president får minst 270 elektorsröster, avgörs frågan av representanthuset genom omröstning. Detta enligt det tolfte tillägget till USA:s konstitution. Varje delstat har endast en röst i omröstningen (representanthuset har 435 ledamöter.)

20 januari 2021:

Den tillförordnade presidenten och vicepresidenten svärs in klockan 12.00. Nycklarna till Vita huset har överlämnats och makten i USA är presidentens.

Källa: The U.S. national archives and records administration

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons