-
+

Så säkra är covidvaccinerna

Snart börjar vaccineringen av 'de stora massorna'. Men hur säkra är de – egentligen?
Snart börjar vaccineringen av "de stora massorna". Men hur säkra är de – egentligen?
CoronavirusetTT

Trots att miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 är antalet biverkningar förhållandevis få och relativt milda. Hittills har inget av de dödsfall som skett kunnat knytas till vaccinet.

Annons

Annons

Ju fler som vaccineras mot covid-19, desto bättre kunskap om vaccinernas säkerhet får vi. Exakt hur många som hittills har vaccinerats mot sjukdomen fram till i dag vet vi inte, men det handlar om miljoner människor över hela världen. Bara i Sverige har närmare 400 000 personer vaccinerats.

Så vad säger de säkerhetssystem som finns i olika länder om antalet biverkningar och deras svårighetsgrad? Tidskriften Nature har gjort en sammanställning av vad vi hittills vet.

Inom EU finns i dag tre godkända vacciner, samtidigt som ett fjärde är på gång. Dessa tre vacciner bygger dock på två helt olika tekniker.

Två av dem (från företagen Moderna och Pfizer-Biontech) innebär att sprutan innehåller korta mRNA-sekvenser, samma sekvens som viruset använder sig av för att tillverka det så kallade spikeproteinet, som viruset använder för att binda till cellerna. Tanken är att kroppen ska lära sig att känna igen detta nyckelprotein och bilda antikroppar mot det.

Det tredje godkända vaccinet (som tillverkas av Astra Zeneca) bygger på ett inaktiverat förkylningsvirus, ursprungligen från schimpanser, som för med sig koden för samma spikeprotein, som kroppen är tänkt att reagera på och bilda immunitet mot.

Detta är förhållandevis nya tekniker, varför det funnits en oro för vad som händer när tekniken testas på miljoner människor. Än så länge är en övervägande majoritet av biverkningarna milda och förvånansvärt lika varandra.

Fler än för influensavaccin

Enligt USA:s system för att fånga upp biverkningar, VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), rapporterar 372 av en miljon vaccinerade icke-allvarliga biverkningar, såsom övergående smärta vid injektionsstället, huvudvärk och/eller trötthet, för något av de två mRNA-vaccinerna.

I Storbritannien har miljoner människor fått den andra typen av vaccin, det som bygger på ett inaktiverat förkylningsvirus. Enligt britternas system, Yellow Card Scheme, resulterar 4 000 av en miljon givna doser i smärta vid injektionsstället, huvudvärk och/eller trötthet.

Eftersom systemen bygger på självrapportering, tror forskarna dock att det verkliga antalet drabbade är högre. Att kanske så många som hälften får dessa biverkningar, något som de kliniska studierna visade.

Sammantaget, skriver Nature, visar sammanställningen att antalet biverkningar är fler än för det vaccin som ges mot vanlig säsongsinfluensa, framför allt för mRNA-vaccinerna, eftersom de ger ett starkare immunsvar än den andra varianten. Å andra sidan innebär biverkningarna att vaccinet har effekt.

Båda typerna av vaccin ges i två doser. Efter den andra dosen av ett mRNA-vaccin blev Helen Chu, infektionsläkare vid University of Washington School of Medicine, sjuk.

Jag fick vaccinet och sex timmar senare fick jag frossa, hög feber och muskelvärk och gick till sängs i 24 timmar. Sen, efter 36 timmar, var biverkningarna helt borta och allt var som vanligt igen, säger hon till Nature, och konstaterar att hon hellre blir tillfälligt sjuk av ett vaccin, än drabbas av en potentiellt dödlig sjukdom.

Annons

Annons

Svårt med orsakssamband

Dödsfall i samband med vaccineringarna har dock förekommit, även i Sverige. Inget dödsfall har dock, än så länge, kunnat kopplas direkt till vaccinet.

I Norge dog 33 personer inom loppet av sex dagar i äldreomsorgen efter att ha vaccinerats mot covid-19, något som väckte stor uppmärksamhet. I Indien har myndigheterna rapporterat om 27 liknande dödsfall. Men inte heller något av dessa dödsfall har kunnat kopplas till vaccinet.

Det är extremt svårt, eftersom dessa dödsfall inträffat dagar eller veckor efter injektionen, varför det är svårt att utesluta andra orsaker, säger Hilda Bastian, forskare och författare som specialiserat sig på evidensbaserad medicin, till tidskriften.

Att hålla i minnet, påpekar hon, är att de flesta av dem som hittills har vaccinerats är de riktigt gamla, som inte sällan har andra sjukdomar där dödsfall av andra orsaker kan inträffa, och att en övervägande majoritet av de dödsfall som hittills har rapporterats har hört till denna grupp.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss