Sänk ditt blodtryck och få ett bättre sexliv

Hypertension, sjukligt högt blodtryck, ökar risken för att blodet går långsammare genom penis.
Hypertension, sjukligt högt blodtryck, ökar risken för att blodet går långsammare genom penis.
ForskningTT

Män med högt blodtryck kan förbättra sitt blodflöde i penis om de behandlar sitt höga tryck med mediciner. Ett dåligt flöde i penis är associerat med impotens.

Annons

Annons

Män med högt blodtryck löper dubbelt så hög risk att drabbas av försämrat blodflöde i penis samt erektil dysfunktion (impotens), jämfört med män med normalt blodtryck.

Det höga trycket skadar kärlväggarna och får blodkärlen att hårdna och smalna av, något som minskar blodets förmåga att strömma genom penis, vilket i sin tur är en förutsättning för erektion. Inte sällan är impotens en av de första varningssignalerna för att blodkärlen skadats till följd av sjukligt förhöjt blodtryck, eller hypertension som sjukdomen kallas.

Paradoxalt nog slutar många män att ta sina blodtrycksmediciner av rädsla för att bli impotenta. Det finns studier som visar att det finns ett samband mellan blodtrycksmedicinering och risken för erektil dysfunktion, framför allt om medicinerna består av diuretika eller så kallade betablockerare.

Bättre flöde

För att ta reda på mer har grekiska forskare analyserat 356 män med erektil dysfunktion. Männen delades in i tre grupper beroende på deras blodtryck: normalt, förhöjt eller hypertension.

Blodflödet i penis mättes hos alla män och därefter fick hälften medicinera mot sitt höga blodtryck.

Bland män som inte medicinerade visade det sig att det fanns ett direkt samband mellan blodets hastighet i penis och blodtrycket. Ju högre tryck, desto långsammare flödade blodet genom penis. Bland män som medicinerade, däremot, fanns inga skillnader mellan de tre olika kategorierna män.

Skillnaderna i blodflödet försvann, vilket tyder på att medicineringen har effekt, säger en av forskarna bakom studien, professor Charalambos Vlachopoulos vid universitetet i Aten, i en kommentar.

Annons

Annons

Prata om risken

Resultaten till trots kan forskarna inte utesluta att medicinering mot högt blodtryck kan öka risken för erektil dysfunktion, beroende på omständigheterna. Därför bör patienten alltid diskutera saken med sin läkare, anser Charalambos Vlachopoulos.

Vår studie visar att det går att behandla högt blodtryck, utan att orsaka erektil dysfunktion. Patienten och läkaren måste öppet diskutera med varandra, för att hitta det bästa behandlingsalternativet, säger han.

Forskningen presenterades nyligen på det Europeiska hjärtsällskapets pågående kongress.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons