Sekretess sätter krokben för rättvis skolpeng

Hur fördela pengar till alla skolor efter behov på ett rättvist sätt om uppgifter om friskolor inte lämnas ut? Frågan är högaktuell i en lång rad kommuner. Arkivbild.
Hur fördela pengar till alla skolor efter behov på ett rättvist sätt om uppgifter om friskolor inte lämnas ut? Frågan är högaktuell i en lång rad kommuner. Arkivbild.
UtbildningTT

Sekretess får till följd att kommuner inte kan fördela pengar till förskolor och skolor på ett rättvist sätt.

Man kan tro att det är ett första april-skämt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Annons

Annons

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tar inom kort emot förslag på ändringar så att uppgifter om friskolor blir tillgängliga. 'Det är helt orimligt att uppgifterna ska vara hemliga', kommenterar hon. Arkivbild.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) tar inom kort emot förslag på ändringar så att uppgifter om friskolor blir tillgängliga. "Det är helt orimligt att uppgifterna ska vara hemliga", kommenterar hon. Arkivbild.

Dilemmat för en lång rad kommuner beror på att vissa uppgifter om fristående skolor sedan en tid bedöms som affärshemligheter. Men kommunerna har fortfarande ansvar för att fördela pengar till skolorna – kommunala och fristående – utifrån skolornas behov.

I Stockholms stad handlar det om 1,3 miljarder kronor som ska fördelas i socioekonomisk ersättning, baserat på elevernas bakgrund och behov. Men Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer att den inte har lagstöd för att lämna ut elevuppgifter från fristående skolor.

Det är möjligt att vi kan lösa problemet detta år, men på lång sikt kommer modellen att braka ihop. Vi kan inte använda för gamla elevuppgifter, säger Per Janson, analytiker vid utbildningsförvaltningen.

Is i magen

Stockholms stad har överklagat SCB:s beslut till kammarrätten. Malmö stad, som nekats motsvarande uppgifter om barn i de 88 fristående förskolor som finns i staden, har också överklagat. Göteborgs stad förbereder en beställning från SCB – men räknar med att få avslag.

En av de bärande principerna för vår förvaltning är att vi ska öka likvärdigheten i staden. Men vi får problem att arbeta för det, och omfördela resurser, om bestämmelserna inte ändras, säger Annika Andersson, enhetschef vid grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Storstäderna, och alla andra kommuner med friskolor, uppmanas ändå att ha is i magen.

Vi utgår från att detta löser sig. Det finns ingen annan väg. Jag har inte träffat någon som tycker att detta är rimligt och bra, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

TT: Men hur hamnade Skolsverige i en situation där nyckelfakta om skolor inte lämnas ut?

När flera jurister i rad har gjort samma bedömning så tyder det väl på att lagstiftningen inte räcker till för den situation vi har med kommunala och fristående huvudmän, säger Per-Arne Andersson.

Annons

Annons

"Helt orimligt"

Regeringen är väl medveten om situationen och utbildningsminister Anna Ekström (S) är allt annat än nöjd. "När det gäller just fördelningen av resurser till skolor är läget extra allvarligt, då regeringen satsar stora belopp för att öka jämlikheten i skolan. Det är helt orimligt att uppgifterna ska vara hemliga" kommenterar hon skriftligt till TT. Hon påminner också om att förslag på lösningar ska redovisas den 4 september.

Det är Skolverket och SCB som ska leverera dessa förslag.

Jag kan inte gå in på detaljer, men vi ser tre olika lösningar. Sedan får regeringen och dess experter se vad som är möjligt att genomföra, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Han påpekar att så länge nuvarande tolkning av bestämmelserna gäller påverkas i stort sett allt i skolväsendet, som fördelning av statsbidrag, skolval samt deltagande i internationella studier som Pisa.

Vi har ett fritt skolval i Sverige och det bygger på att elever och föräldrar har tillgång till samlad information om skolors resultat och elevsammansättning. Den kommer inte att finnas, säger han.

Han beskriver situationen, så som den utvecklat sig, som smått absurd.

Man kan tro att det är ett första april-skämt, men då är det inget roligt skämt. Jag tror inte att någon involverad önskat att vi skulle förlora möjligheten att stödja skolor, säger Peter Fredriksson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons