A-
A+

Snabbtester på arbetsplatser ska hejda smittan

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.
Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.
CronavirusetTT

Folkhälsomyndigheten lyfter fram snabbtester på arbetsplatser som ett sätt att minska risken för smittspridning.

Testerna måste dock vara frivilliga – och endast en av flera smittskyddsåtgärder eftersom de är sämre än vanliga tester.

Annons

Annons

Annons

Annons

Snabbtester för covid-19 på en teststation i Malmö. Arkivild.
Snabbtester för covid-19 på en teststation i Malmö. Arkivild.

Folkhälsomyndigheten gav i november grönt ljus till snabbtester för covid-19 i samband med screening, smittspårning och för testning av misstänkta fall i vården och omsorgen.

Nu föreslår myndigheten att snabbtesterna – så kallade antigentester – också kan användas på alla arbetsplatser där personalen inte har möjlighet att jobba hemma. Testerna kan bidra till att upptäcka smitta hos personal som inte upplever sig ha symtom, framför allt på arbetsplatser som tidigare har haft problem med smittspridning.

Vår förhoppning är att på de arbetsplatser där de skyddsåtgärder som man har vidtagit inte är tillräckliga, att man där ska hitta presymtomatiska (smittade som inte hunnit få symtom) eller låggradigt symtomatiska fall, och därmed få en minskad smittspridning på arbetsplatserna som vi vet är en av de miljöer där vi ser den största smittspridningen, säger biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell.

Inte vattentätt skydd

Folkhälsomyndigheten understryker att det ska vara frivilligt att låta sig testas, och att testerna endast ska ses som en av flera smittskyddsåtgärder på en arbetsplats.

Det är minskad känslighet i de här testerna, därför kan man inte förlita sig på dem. Det är långt från ett vattentätt skydd mot att få in covid-19 på arbetsplatsen, utan det är just ett komplement och man måste fortsatt jobba med andra skyddsåtgärder, säger Tegmark Wisell.

Annons

Annons

Kan skapa oro

Hon förklarar den nya vägledningen med resultat från studier som har lett till ett fördjupat kunskapsläge. Det saknas däremot tillräckliga studier av nyttan med screening (bred testning) av skolbarn för att myndigheten ska rekommendera det som ett verktyg för att minska smittspridning i skolor, enligt Tegmark Wisell.

Dels kan det skapa mycket oro hos barn, dels kan det leda till att det skapar mer frånvaro än vad som är motiverat. Det kan också skapa framtida kopplingar till hälso- och sjukvård som man upplever som obehagliga, säger hon.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?