A-
A+

Strängare straff för våldtäkt föreslås

Skärpt straff för våldtäkt föreslås. Arkivbild.
Skärpt straff för våldtäkt föreslås. Arkivbild.
BrottTT

Minimistraffet för våldtäkt föreslås höjas från två till tre år. Men några av utredningens egna experter invänder mot att det blir oproportionerligt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Justitieminister Morgan Johansson (S). Arkivbild
Justitieminister Morgan Johansson (S). Arkivbild

Utredaren, hovrättsrådet Göran Nilsson, lämnade på tisdagen över sina förslag till justitieminister Morgan Johansson (S).

I uppdraget ingick att se över straffen för olika sexualbrott. Trots att utredaren anser att Sverige redan har en sträng sexualbrottslagstiftning så läggs förslag om straffskärpningar fram.

Göran Nilsson uppger att det är motiverat utifrån hur kriminalpolitiken ser ut i riksdag och regering. Tre experter i utredningen anser dock att det inte finns behov för så stränga straff för våldtäkt.

Det handlar om att det blir väldigt stränga straff för våldtäkt i vissa fall, det är det som de invänder mot, att skälen för att genomföra det inte är tillräckligt starka, säger Göran Nilsson.

Nödvändig jämförelse

I ett särskilt yttrande jämför experterna med minimistraffet för grov misshandel, som i dag ligger på ett år och sex månader. För detta krävs att våldet ska ha riskerat att döda offret, orsakat svår skada eller sjukdom eller på annat sätt varit särskilt brutalt.

Medan handlingar som klassas som våldtäkt kan handla om ofrivilliga moment i ett annars frivilligt samlag, eller kortvariga övergrepp, ibland bara med fingrarna, mot en berusad eller sovande person.

"Vi menar att denna jämförelse är nödvändig och vår uppfattning är att en höjning av minimistraffet för våldtäkt vore oproportionerlig i förhållande till motsvarande straff för misshandel", skriver experterna i ett särskilt yttrande.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är dock nöjd med förslaget.

Jag glädjer mig över att utredaren varit lyhörd för politiken, säger han.
Det är ett bra förslag. Våldtäktsbrottet är ett allvarligt brott och då måste lagstiftningen ser strängt på det.

Annons

Annons

"Följer samhällets syn"

Johansson tänker nu gå vidare med ett lagförslag till riksdagen.

Det är klart att det alltid uppstår diskussioner om vad som är proportionerligt, säger han.
Men jag vill ändå säga att det här följer samhällets syn på olika brott.

Utredningen föreslår, bland annat, även höjda straff för sexuellt övergrepp. Ministraffet föreslås höjas till sex månaders fängelse. För grovt sexuellt övergrepp föreslås minimistraffet höjas från sex månader till ett år. Ett nytt brott införs också – grovt sexuellt ofredande.

Utredaren bedömer att de föreslagna straffskärpningarna innebär ökade kostnader för kriminalvården på 323 miljoner kronor per år.

Webbkamera och chatt

Dessutom föreslås skärpt lagstiftning när det gäller sexuellt utnyttjande över till exempel internet, via webbkamera eller chatt, där inte gärningsmannen direkt deltar.

Det kan vara att barn förmås begå de sexuella handlingarna på sig själv för att sedan skicka över film till gärningsmannen, säger Morgan Johansson.

Sådant agerande är inte straffritt nu, men genom förslaget kan det straffas hårdare än i dag. Nu kan det bedömas som utnyttjande av barn för sexuell posering. Förslaget innebär att agerandet även kan straffas som sexuellt övergrepp eller våldtäkt.

Utredningen föreslår också att böter tas bort ur straffskalan vid sexköp.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss