Svårt covidsjuka har symtom i flera månader

Sars-cov-2 kan göra människor sjuka i flera månader, visar forskning. Sex månader senare har tre av fyra fortfarande något symtom av sjukdomen, exempelvis trötthet. Arkivbild.
Sars-cov-2 kan göra människor sjuka i flera månader, visar forskning. Sex månader senare har tre av fyra fortfarande något symtom av sjukdomen, exempelvis trötthet. Arkivbild.
CoronavirusetTT

En övervägande majoritet av de patienter som vårdats på sjukhus för covid-19 har symtom ett halvår senare. Trötthet och muskelsvaghet är de vanligaste symtomen, enligt en ny studie.

Annons

Annons

Annons

Annons

Det är kinesiska forskare som har analyserat 1 733 patienter som alla diagnostiserades med covid-19 mellan januari och maj förra året och som vårdades på sjukhus i Wuhan, Kina.

Patienterna var i snitt 57 år gamla och sex månader efter diagnos, visade det sig att en övervägande majoritet, 76 procent, fortfarande hade minst ett kvarstående symtom där trötthet och muskelsvaghet var bland de vanligaste. Hela 63 procent av patienterna sade sig uppleva just det här. 26 procent sade sig ha sömnsvårigheter, medan 23 procent upplevde ångest och/eller depression.

Forskarna noterade också att ju svårare sjukdom patienterna hade haft, desto fler symtom hade de också sex månader senare. Bland dessa patienter var lungorna och njurarna de organ som oftast var påverkade.

Sjuka i månader

Studien, som presenteras i tidskriften The Lancet, sätter fingret på fenomenet med långtidssjuka efter covid-19. Detta har även uppmärksammats i Sverige: ett flertal personer vittnar om långdragna och ibland diffusa symtom av virussjukdomen – flera månader efter insjuknandet.

På regeringens uppdrag har Statens beredning för social och medicinsk och social utvärdering (SBU) granskat det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom efter bekräftad covid-19.

I december presenterade SBU en rapport som visar att det finns stöd för att långvariga symtom och skador förekommer längre än sex veckor efter insjuknandet, även bland dem som inte vårdats på sjukhus.

Vi vet att det förekommer sådana symtom. Det går inte att säga hur vanligt det är, men att det förekommer finns dokumenterat, säger Elizabeth Åhsberg vid SBU, som var ansvarig för projektet.

Annons

Annons

Många olika symtom

I sin granskning av den vetenskapliga litteraturen hittade SBU 26 relevanta studier där trötthet, andfåddhet, försämrat luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livskvalitet, ångest och depression var bland de vanligaste symtomen.

Det är några av de symtom som fanns i studierna, men det finns fler, som feber, säger Elizabeth Åhsberg.

Vissa av studierna visade också att även organ som lungor samt hjärta och kärl, kan vara påverkade. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.

SBU:s projekt är klart, men enligt Elizabeth Åhsberg förändras kunskapsläget hela tiden i takt med att nya studier presenteras.

Det pågår en stor vetenskaplig produktion på det här området, säger hon.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons