Tillit påverkar hur vi agerar under pandemin

När den svenska coronastrategin ifrågasätts ökar sannolikheten att vi inte kommer följa den. Arkivbild.
När den svenska coronastrategin ifrågasätts ökar sannolikheten att vi inte kommer följa den. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Förtroendet för myndigheterna påverkar hur benägna vi är att följa rekommendationer och riktlinjer.

Samtidigt påverkar myndigheternas tillit till medborgarna hur rekommendationerna utformas.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se

Forskare vid Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet har jämfört coronapandemin med andra globala utmaningar som kräver samarbete.

När det gäller till exempel antibiotikaresistens eller klimatförändringarna uppmanas vi också att tillsammans agera på ett visst sätt, genom att inte kräva antibiotika när vi inte behöver det, äta mer vegetariskt eller avstå från att flyga.

Man har sett svårigheter med att införa regleringar för människor beteende när det kommer till klimatförändringar. Men under pandemin har andra studier visat att man ofta haft stort stöd även när man infört väldigt kraftfulla restriktioner av det individuella beteendet, säger Niklas Harring, docent i statsvetenskap.

Myndigheternas tillit

Studien lyfter även fram betydelsen av förtroende för att få folk att följa myndigheternas rekommendationer.

För att myndigheterna ska kunna använda sig av vissa typer av rekommendationer och regleringar kräver det att man kan lita på att människor kommer följa dem, säger Niklas Harring.

Tillit spelar också in när det kommer till medborgarnas benägenhet att följa de restriktionerna. Detta har undersökts i två enkätstudier under våren, genomförda av en forskargrupp vid Göteborgs universitet.

Svenska folket har och hade under våren och sommaren väldigt högt förtroende för myndigheterna. Förtroendet ökade till och med efter att de första restriktionerna infördes. Har man förtroende för myndigheterna så gör man också som de säger, säger Marina Ghersetti, forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet.

Annons

Annons

Tillit påverkar agerande

En tredje enkätundersökning genomfördes i september och data därifrån håller på att analyseras.

Nu när vi är på väg in i en andra våg, verkar det som, så har ifrågasättandet av myndigheterna och regeringens agerande tilltagit. Att man mer öppet kritiserar tyder på att man börjar misstro strategin och myndigheternas agerande, säger Marina Ghersetti.

Hon poängterar att även medierna har börjat granska strategin på ett sätt man inte såg i våras.

Du kan slå upp vilken dagstidning som helst i dag så hittar du kritiska artiklar. När strategin ifrågasätts är sannolikheten större att vi inte kommer följa den.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons