Tullen ska kunna gripa fler vid gränsen

STOCKHOLM 20200921 Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.
STOCKHOLM 20200921 Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.
BrottTT

Regeringen vill ge tullen utökade befogenheter för att kunna ingripa vid brottsmisstankar vid gränsen.

Myndigheten välkomnar ändringen, men ser risk för än mer förvirring i en redan snårig lagstiftning.

Annons

Annons

Enligt dagens lagstiftning får Tullverket endast ingripa mot misstänkt brottslighet i de fall där myndigheten har befogenhet att utreda brottet, exempelvis vid smuggling av narkotika, vapen eller explosiva varor.

Rör det sig om misstanke om exempelvis människohandel eller stöldgods som är på väg att föras ut ur landet saknar tulltjänstemännen befogenhet att ingripa.

I ett förslag från Finansdepartementet som skickades ut på remiss på fredagen föreslås en ändring av smugglingslagen, som innebär att tullen ska få ingripa vid misstanke om alla typer av brott. Som regel ska det få ske först efter godkännande från polisen.

Det här ger Tullverket vassare verktyg i kampen mot stöldligorna, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Stöld av båtmotorer

Bakgrunden är bland annat att internationella stöldligor står för en stor del av stölderna i Sverige, enligt regeringen.

Om det exempelvis kommer en skåpbil med båtmotorer som man inte har kvitto på ska Tullverket nu få möjlighet att hålla kvar den så att polisen kan ta hand om det, säger Magdalena Andersson.
Tidigare har man kunnat hålla kvar dem ett tag, men om inte polisen hunnit dit måste man släppa dem när färjan går.

Men enligt Karin Erlingsson, rättschef på Tullverket, har just det inte varit något stort bekymmer för tullen.

Bilden är att de flesta allra gånger som vi kontaktat polisen hinner de också komma, säger hon.

Annons

Annons

Efterfrågar översyn

Att Tullverket ska få dessa nya befogenheter välkomnas dock.

Vi tycker det är en helt rimlig ny befogenhet. Men vi behöver titta på förslaget i detalj.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson skrev nyligen på DN Debatt att det är viktigt för myndigheten att få en bred översyn av lagstiftningen, då den är svårtolkad och föråldrad.

Enligt Karin Erlingsson kan det förslag som nu går ut på remiss leda till ännu mer snårighet.

Det här innebär att man lägger in ytterligare bestämmelser i smugglingslagen, som redan i dag är en ganska svårtolkad lagstiftning, och det gör att lagen i grunden blir ännu mer svåröverskådlig, säger hon.
Det spär ytterligare på behovet av den här större översynen.

Förslaget går ut på remiss till den 18 december. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons