Tunga instanser kräver publiktak på åtta

Besöksbranschen är kritisk till att det så kallade trubadurundantaget tas bort när förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer införs. Arkivbild.
Besöksbranschen är kritisk till att det så kallade trubadurundantaget tas bort när förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer införs. Arkivbild.
PolitikTT

Max åtta personer verkar bli det som gäller. Landets länsstyrelser vill slopa regeringens undantag för sittande publik.

Annons

Annons

Annons

Annons

Regeringens förslag om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer får stöd av många remissinstanser.

Men att regeringen vill behålla undantaget för sittande publik på högst 300 personer får kritik av två tunga remissinstanser – Smittskyddsläkarföreningen och länsstyrelsen i Västmanland, som talar för alla landets länsstyrelser.

Länsstyrelsernas bord

Det är länsstyrelserna som kommer att få besluta om regionernas förväntade förfrågningar om att lokalt begränsa taket till åtta även för sittande publik, något som både statsministern och socialministern har sagt att de räknar med kommer att hända.

Men länsstyrelserna är kritiska mot angreppssättet.

"Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att regeringen i detta fall fattar ett samlat nationellt beslut avseende förslaget om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer." skriver länsstyrelsen i Västmanland i sitt remissvar.

Att tillåta undantag sänder dubbla signaler och är inte förenligt med Folkhälsomyndighetens allmänna råd, anser man.

Annons

Annons

Läkare vill ha skarp gräns

Även Smittskyddsläkarföreningen är kritisk till undantaget för sittande publik. Tuffa åtgärder krävs med det rådande epidemiläget, är åsikten.

"Vi anser inte att undantaget för sittande publik ska vara kvar, utan föreslår att gränsen med åtta deltagare gäller utan undantag", skriver smittskyddsläkarna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är för förbudet, men ser också problem med undantaget för sittande publik. Visserligen finns det fördelar med att kunna anpassa reglerna lokalt, men inte i det här läget:

"När problem med smittspridning finns i stort sett i hela landet och den allmänna maxgränsen på 300 sittande deltagare i de flesta län har ersatts av regionala beslut, anser SKR att det finns skäl att ändra maxgränsen i förordningen även för arrangemang med sittande deltagare. Budskapet genom författningsändringen skulle på så sätt blir tydligare och mindre motsägelsefullt", står det i remissvaret.

Slåss för trubadurundantag

Besöksnäringens branschorganisation Visita är också kritisk till förslaget, men av andra skäl.

Tidigare har restauranger kunnat ha sittande publik som överstiger publiktaket. Men från den 24 november blir det i praktiken omöjligt att bjuda matgäster på levande musik, eftersom bara åtta personer då får närvara.

Visita kan inte se logiken i att undantaget för sittande publik finns kvar, men inte det så kallade trubadurundantaget.

Det är den tredje skärpningen av reglerna för restauranger på kort tid. Fler än åtta personer får inte längre sitta vid samma bord och på fredagen blir det stopp för alkoholservering på krogen efter klockan 22.

Detta har slagit hårt mot restaurangerna, konstaterar Visita.

"Företagens behov av statligt stöd för att kompensera den svårt negativa ekonomiska inverkan olika typer av begränsande regler har är inte bara uppenbart utan även direkt akut för att förhindra massuppsägningar och konkurser", skriver Visita.

Vill se tidsbegränsning

Justitieombudsmannen (JO) anser att maxtaket är godtagbart med tanke på den ökande smittspridningen men vill att begränsningen bara ska gälla under en begränsad tid. Regeringen föreslår att maxtaket ska gälla tills vidare, även om man har som mål att det bara ska vara i kraft under fyra veckor.

"Det är en självklarhet att en så extrem åtgärd som denna inte kan gälla längre än vad som är absolut nödvändigt", skriver JO i ett remissyttrande.

"Förslaget i promemorian får synnerligen långtgående konsekvenser för grundlagsfästa fri- och rättigheter".

Tidigare har bland andra Västra Götalandsregionen gett positiv respons på förslaget, medan Svenska fotbollförbundet vill ha möjlighet till större publik. Svenska kyrkan vill tillåta begravningar med upp till 20 deltagare. Något som även länsstyrelsen i Västmanland förordar.

Folkhälsomyndigheten har inga invändningar mot förslaget.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons