Tyrann i Sverige – tragisk i Danmark

Kristian II, porträtterad några år innan Stockholms blodbad och sitt fall från makten. Tavlan målades av Michel Sittow, 1515. Bilden är beskuren.
Kristian II, porträtterad några år innan Stockholms blodbad och sitt fall från makten. Tavlan målades av Michel Sittow, 1515. Bilden är beskuren.
HistoriaTT

I Sverige är han tyrannen bakom det brutala blodbadet i Stockholm.

Kristian II beskrivs också som en populär och känslig kung som var före sin tid – och som efter sitt stora misstag jagades ut ur Danmark och fick en huvudroll i Gustav Vasas propaganda.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se
Till vänster halshuggs biskopar. Till höger grävs Sten Sture den yngres kvarlevor fram för att brännas tillsammans med de avrättade. Bilden visar en del av Gustav Vasas blodbadsplansch, från en kopparsticksavbild som gjordes på 1600-talet.
Till vänster halshuggs biskopar. Till höger grävs Sten Sture den yngres kvarlevor fram för att brännas tillsammans med de avrättade. Bilden visar en del av Gustav Vasas blodbadsplansch, från en kopparsticksavbild som gjordes på 1600-talet.
Ytterligare en del av Blodbadsplanschen: Till vänster ser Kristian II på när hans knektar avrättar två unga söner till en Sture-anhängare i Småland. Till höger jagar Gustav Vasas trupper ut danskarna ur bilden.
Ytterligare en del av Blodbadsplanschen: Till vänster ser Kristian II på när hans knektar avrättar två unga söner till en Sture-anhängare i Småland. Till höger jagar Gustav Vasas trupper ut danskarna ur bilden.
Den avsatte Kristian II lämnar Köpenhamn med sin familj, i en illustration från boken 'Danmarks historie i billeder'. Bilden är beskuren.
Den avsatte Kristian II lämnar Köpenhamn med sin familj, i en illustration från boken "Danmarks historie i billeder". Bilden är beskuren.
Kristian II och det mytomspunna träbordet på Sønderborg slott, på en tavla som målades av konstnären Carl Bloch år 1871. Bilden är beskuren.
Kristian II och det mytomspunna träbordet på Sønderborg slott, på en tavla som målades av konstnären Carl Bloch år 1871. Bilden är beskuren.
Stockholms blodbad ägde rum för 500 år sedan, på Stortorget i det som i dag heter Gamla stan i Stockholm. Arkivbild från 2008.
Stockholms blodbad ägde rum för 500 år sedan, på Stortorget i det som i dag heter Gamla stan i Stockholm. Arkivbild från 2008.

För 500 år sedan, i november 1520, kröntes Kristian II till svensk kung efter att ha besegrat svenskarna som motsatt sig honom och Kalmarunionen. En blöt flerdagarsfest avslutades med en massavrättning på Stortorget, där fler än 80 människor halshöggs och hängdes.

Men där och då tänkte människor nödvändigtvis inte att han var "Kristian Tyrann", enligt historikern Erik Petersson, som skrivit en biografi om unionskungen. Han poängterar att det inte gjordes så stor skillnad mellan svenskt och danskt inom unionen.

Om man ska se det ur ett folkligt perspektiv var Kristian väldigt omtyckt i breda lager. Han hade ett stort folkligt stöd, framför allt i de områden i unionen där han varit mycket. Dels i Skåne, men också upp emot Dalarna och i fler delar av landet, säger Petersson.

Massakern en vändpunkt

Vid kröningen i Stockholm gick det mesta Kristians väg: Han enade Kalmarunionen under sitt styre, kontrollerade handeln i Östersjön och hade gift sig med den tyskromerska kejsarens syster, från den mäktiga Habsburg-ätten.

Blodbadet var avgörande. Dels ledde det till uppror i Sverige när han inte hade några pengar kvar till trupper. Dels var den danska adeln rädd att möta samma öde som den svenska och mista sina huvuden. Kristian får många motståndare på kort tid under 1520, säger Lars Bisgaard, lektor i historia vid Syddansk universitet i Danmark som också skrivit en biografi om Kristian II.

I Danmark hade den renässansinspirerade kungen moderniserat massvis av lagar, begränsat adelns makt över bönderna och stärkt sin kungamakt på furstligt vis.

När Sverige började bryta sig ut ur unionen tog den mäktiga danska adelns tålamod slut. Kristian tvingades bort från tronen, drevs i exil och ersattes av sin farbror.

Han förlorade allt och kanske kan man se det som en svensk grundningsmyt. Det är i detta ögonblick ni börjar bli stora och starka i Europa, säger Lars Bisgaard.

Annons

Annons

Effektfulla bilder

Kristian II omskrivs för första gången som en tyrann i anteckningar från Nydala kloster i Småland, där kungaföljet stannade på vägen hem från Stockholm och avrättade abboten och flera munkar. Och det noterar Sveriges nästa kung.

Det är något som Gustav Vasa plockar upp och väldigt aktivt förstärker, säger Erik Petersson.

Vasa lät ta fram den så kallade blodbadsplanschen, där Stockholms blodbad och fler illdåd illustreras med halshuggna biskopar och barn, tunnor fyllda med huvuden, infernalisk eld och en festande dansk kung.

Efter 500 år kvarstår bilden av en hänsynslös usurpator från utlandet som ställde till med blodbad bara för att befästa sin makt.

Det är intressant hur Gustav Vasas väldigt partiska historieskrivning blivit del av den svenska historieskrivningen, säger Petersson.

Historiker tvistar än i dag om hur blodbadet kom att ske och på vems initiativ. Vissa bedömer att allt var planerat av Kristian II, eller att han åtminstone var högst ansvarig. Andra noterar att han hade många inflytelserika rådgivare som drev på. I Sverige fanns också en oppositionell elit som ville utkräva revansch för tidigare oförrätter, med dansk hjälp. Kungen själv lär inte ha närvarat.

Depression och hjärtesorg

Det finns också rön som säger att om han kunde göra något sådant så måste han ha varit psykiskt svag eller instabil, säger Lars Bisgaard.

Historielektorn tillägger att Kristian senare i livet blev behandlad för det som då kallades melankoli, sannolikt någon form av depression. Mycket tyder på att kungens lynne förändrades när hans stora kärlek Dyveke, som han höll som älskarinna, dog i ett misstänkt giftmord 1517.

Det har spekulerats mycket i om Kristian var vad vi i dag skulle kalla bipolär, enligt Christina Lysbjerg Mogensen, dansk historiker som doktorerat med forskning om den danske kungen.

För han har perioder där han sätter igång massor av saker och andra perioder där han är passiv och allt tycks falla samman för honom, säger hon.
Man ska också vara försiktig med att döma honom hårdare än andra kungar vid den här tiden. Det var en brutal tid.

Lurad och fängslad

Under exilen i Nederländerna dog även Kristians hustru. När han sedan konverterade till den lutherska läran tog kejsaren hans barn ifrån honom. Han gjorde ett försök att återta makten i Danmark via en invasion av Norge, men det gick snabbt i stöpet. Dels förliste en stor del av hans flotta på vägen och dels sägs det att han inte kunde bestämma sig för när och var han skulle anfalla.

I stället blev Kristian lurad att återvända till Köpenhamn, där han sattes i ett slags husarrest. Där dog han vid 77 års ålder, efter att ha släppt sitt anspråk på tronen.

Historikerna beskriver Kristian II som en ambitiös kung med blicken mot Europa, som var för modern för furstarnas och Macchiavellis tidevarv.

En kung skulle ju visa styrka och handlingskraft, men han vacklade i avgörande ögonblick, säger Lars Bisgaard.

Kungens intresse för humanistiska och etiska frågor har hamnat i skymundan, enligt Christina Lysbjerg Mogensen. Under sina resor på kontinenten knöt han vänskapsband till såväl Martin Luther som den lärde Erasmus av Rotterdam.

På många sätt var han en katalysator för den andliga utvecklingen i Skandinavien, säger hon.

"Lätt att tycka om"

Kristian lät de lägre ständerna ta plats i statsförvaltningen, intresserade sig för nya religiösa idéer och kunde lämna över makten till kvinnorna i sin omgivning medan han var ute och reste. Och adelsmännen blev bara argare och argare.

Han var en social person som det var ganska lätt att tycka om. Däremot var han inte så politiskt smart eller intresserad, utan nog mer en umgängesmänniska som var kompis med många av tidens stora män, säger Erik Petersson.
Utvecklingen har visat att han var tidig på många sätt, för tidig för sin tid. Men han själv verkar inte ha insett det, eller förstått var han skulle dra gränser.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons