A-
A+

Utlandsutbildade och äldre läkare anmäls mest

Läkare som är utlandsutbildade, inhyrda eller äldre är överrepresenterade när vårdgivare anmäler brister som kan utgöra patientfara. Arkivbild.
Läkare som är utlandsutbildade, inhyrda eller äldre är överrepresenterade när vårdgivare anmäler brister som kan utgöra patientfara. Arkivbild.
VårdTT

Läkare som anmälts för att de utgör en patientfara har flera saker gemensamt, visar ny granskning. Utlandsutbildade, hyrläkare, äldre och män är överrepresenterade.

Jag blir inte förvånad, säger Madeleine Liljegren, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Annons

Annons

Madeleine Liljegren, läkare i psykiatri och ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. Arkivbild
Madeleine Liljegren, läkare i psykiatri och ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd. Arkivbild

De senaste fem åren har arbetsgivare i vården anmält läkare till Inspektionen för vård och omsorg eller till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 372 gånger, visar en granskning som researchföretaget Acta Publica gjort tillsammans med nyhetsbyrån Siren.

I hälften av anmälningarna förekommer medicinska brister, i nästan en tredjedel syns brister vid förskrivning och i en dryg fjärdedel bristande journalföring. En femtedel av anmälningarna visar brister i bemötande eller uppförande, enligt genomgången.

Totalt ingår 338 olika läkare i anmälningarna. Det är en liten del av de nästan 41 000 läkare som enligt Socialstyrelsens statistik var yrkesverksamma i Sverige 2019.

Ingen svensk introduktion

Hälften läkarna som anmälts har utbildat sig i ett annat land. En tredjedel av anmälningar riktas mot läkare med utbildning från ett annat EU- eller EES-land.

Läkarförbundet ser förklaringen i en bristfällig introduktion till det svenska vårdsystemet.

Våra medlemmar har efterfrågat vägledning till svensk vård, säger Madeleine Liljegren.

Läkarstudenter i EU eller EES-länder, med vilka Sverige samarbetar, får sin legitimation i utbildningslandet enligt EU:s yrkesdirektiv. De anses då färdiga och behöver inte genomgå allmän tjänstgöring med handledning – AT-tjänst – som läkarutbildade i Sverige måste genomgå.

Men på den punkten är systemet redan korrigerat. En ny bastjänstgöring – BT-tjänst – infördes i somras och är öppen även för utlandsutbildade läkare. AT-tjänsten kommer för kommande nyutexaminerade läkare att bytas ut mot BT-tjänsten, enligt Madeleine Liljegren.

Problemet är att bara 20 procent av behovet av BT-platserna är täckt. Vi har haft samma platsbrist för AT-tjänster, säger hon.

Att läkarutbildningarna i EU- och EES-länderna håller tillräcklig kvalitet regleras i yrkeskvalifikationsdirektivet från Europaparlamentet.

Om en person har läkarexamen och ett intyg om att ens behörighet inte är inskränkt, så erkänner vi yrkeskvalifikationerna, skriver Socialstyrelsen i ett mejl. Utöver det ställs även språkkunskap på en viss nivå.

Att gruppen hyrläkare också sticker ut förklarar Läkarförbundets Madeleine Liljegren med en svår arbetsmiljö på vårdcentraler som haft problem med att behålla fast anställda. Fullspäckade scheman och bristande introduktion kan leda till att läkare gör ett sämre jobb.

Genomsnittsåldern hos de anmälda läkarna är 59 år, och flest anmälningar riktas mot personer i åldersgruppen 60–69 år. I över tre fjärdedelar av anmälningarna är läkaren en man.

Annons

Annons

28 förlorade legitimation

Madeleine Liljegren menar att läkare ständigt behöver hålla sig uppdaterade med nya rön. Och ju högre ålder, desto äldre är kunskapen från läkarutbildningen.

Samtidigt uppger Läkarförbundets medlemmar att antalet fortbildningsdagar per år halverats senaste åren, enligt Liljegren.

Vi anser att det ska regleras i föreskrift att man har rätt till minst tio dagar per år för fortbildning, säger hon.

Nästan en tredjedel av anmälningar som granskats har lett till att Inspektionen för vård (Ivo) och omsorg anmält händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. I en ungefär lika stor andel av fallen har Ivo riktat kritik mot läkaren.

En dryg tredjedel av alla anmälningar har lagts ned utan åtgärder och kritik från Ivo. Det kan bero på att det rört sig om små förseelser eller att fel inte kan bevisas, menar Ivo enligt rapporten.

28 läkare har efter anmälning fått sin legitimation indragen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Prova Premium i en månad för endast en krona.