A-
A+

Vacciner räddade de äldre från tredje vågen

Antal avlidna i covid-19 per vecka 2020 – 2021.
Antal avlidna i covid-19 per vecka 2020 – 2021.
CoronavirusetTT

Betydligt färre åttioåringar dog under den så kallade tredje vågen, än under de två första. För första gången under hela pandemin var det fler yngre som dog. Vaccinerna räddade de äldre.

Annons

Annons

Annons

Annons

Ålder är den mest utmärkande riskfaktorn för att bli svårt sjuk och dö på grund av covid-19. Inte bara för att fler gamla människor lider av högt blodtryck och andra riskfaktorer, utan också för att ålder i sig är en riskfaktor. Det stod klart redan tidigt under pandemin.

Följaktligen har det varit de äldsta som drabbats hårdast av smittspridningen.

Bara under vecka 16, i mitten av april förra året, dog det 323 personer som var mellan 80 och 89 år i covid-19, enligt Socialstyrelsen. Det kan jämföras med 153 personer i åldrarna 70-79 år. Mindre än hälften så många, med andra ord. Detta trots att antalet sjuttioåringar är betydligt fler än antalet åttioåringar. För personer i sextio- och femtioårsåldern var motsvarande antal 43 respektive 23 dödsfall.

Färre än sjuttioåringarna

Mönstret upprepades under den andra vågen i vintras. Under det innevarande årets första vecka dog 310 personer mellan 80 och 89 år i covid-19, att jämföra med 143 personer 70-79 år. Återigen mer än dubbelt så många åttioåringar jämfört med sjuttioåringarna, alltså.

Under den tredje vågen, däremot, händer något. Antalet åttioåringar som dör i covid-19 går inte upp, utan fortsätter att minska.

I början av april var antalet åttioåringar som dog varje vecka till och med färre än antalet sjuttioåringar. I början av maj (vecka 18) dog det 24 åttioåringar i covid-19, att jämföra med 41 personer i åldern 70-79 år.

Annons

Annons

Prioriteringar avgörande

Den mest troliga förklaringen till detta, enligt experter, är vaccineringarna och den prioriteringsordning som regionerna har följt, där de äldsta har prioriterats först.

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet, tycker att det var en klok prioritering.

Dels för att rädda liv, dels för att rädda liv indirekt genom att det avlastade sjukvården, så att den kunnat ägna sig åt att behandla andra sjukdomar.

TT: Men en del har argumenterat att det hade varit bättre om vi hade fått stopp på smittspridningen först?

Men det hade vi aldrig fått, givet att tillgången på vaccin var så begränsad i början. Det hade inte räckt. Så givet att tillgången var begränsad som den var i början, tycker jag att prioriteringen varit helt rätt, säger Sällberg.

Under den tredje vågen fick detta effekt på alla personer 70 år eller äldre, men framför allt på de allra äldsta.

Fram till slutet av februari i våras, det vill säga strax före smittspridningen under den tredje vågen tog fart på allvar, hade 846 000 vaccinationer genomförts, varav de allra flesta gått till personer som var 70 år eller äldre.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Sommaren är här! Prova vårt medlemskap för en krona idag!