Vad är sanning och vad är myt i julevangeliet?

Julkrubbor, julspel och julens sånger innehåller anspelningar på Bibelns berättelse om Jesu födelse. Men traditionen kring Jesu födelse är en blandning av vad Bibeln berättar och en hel del som traditionen har lagt till långt senare. Bilden från en levande julkrubba på torget i Hässleholm.
Julkrubbor, julspel och julens sånger innehåller anspelningar på Bibelns berättelse om Jesu födelse. Men traditionen kring Jesu födelse är en blandning av vad Bibeln berättar och en hel del som traditionen har lagt till långt senare. Bilden från en levande julkrubba på torget i Hässleholm.
JulTT

Julkrubbor, julspel och julens sånger innehåller anspelningar på Bibelns berättelse om Jesu födelse. Men det vi berättar om Jesu födelse är en blandning av vad Bibeln säger och en hel del som traditionen har lagt till långt senare. Vi försöker reda ut vad som är vad.

Annons

Annons

Annons

Annons

'År 0 har aldrig funnits. I vår tideräkning följs år 1 f.Kr. av år 1 e.Kr. Man kan inte födas ett år som inte finns', säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet.
"År 0 har aldrig funnits. I vår tideräkning följs år 1 f.Kr. av år 1 e.Kr. Man kan inte födas ett år som inte finns", säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet.
'Det är troligt att Josef och Maria var i Betlehem en tid innan Jesus föddes', säger Johanna Larsdal, som skrivit sin masteruppsats om berättelsen om Jesu födelse.
"Det är troligt att Josef och Maria var i Betlehem en tid innan Jesus föddes", säger Johanna Larsdal, som skrivit sin masteruppsats om berättelsen om Jesu födelse.
Föddes Jesus i ett stall? Bild från en 'levande julkrubba' vid Domkyrkoplan i Göteborg.
Föddes Jesus i ett stall? Bild från en 'levande julkrubba' vid Domkyrkoplan i Göteborg.
'Ska vi förknippa Bibelns text med något är konjunktionen av planeterna Saturnus och Jupiter år 7 f.Kr. det mest troliga', säger Marie Rådbo, astronom som tidigare arbetat på Chalmers.
"Ska vi förknippa Bibelns text med något är konjunktionen av planeterna Saturnus och Jupiter år 7 f.Kr. det mest troliga", säger Marie Rådbo, astronom som tidigare arbetat på Chalmers.
'Att det föddes någon som hette Jesus som var speciell och fick många efterföljare finns det ingen anledning att betvivla', säger Gunnar Samuelsson, lektor i Nya testamentets exegetik vid Göteborgs Universitet.
"Att det föddes någon som hette Jesus som var speciell och fick många efterföljare finns det ingen anledning att betvivla", säger Gunnar Samuelsson, lektor i Nya testamentets exegetik vid Göteborgs Universitet.

Föddes Jesus år 0?

Det är helt uteslutet. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet, förklarar.

År 0 har aldrig funnits. I vår tideräkning följs år 1 f.Kr. av år 1 e.Kr. Man kan inte födas ett år som inte finns.

Annons

Annons

Föddes Jesus år 1?

Inte heller det är korrekt.

Kung Herodes dog år 4 f.Kr. Den romerske historieskrivaren Josefus talar om en månförmörkelse i samband med hans död. Den kan dateras till april det året. Vi får en trolig tidpunkt för Jesu födelse någon gång mellan 7 och 4 f.Kr., säger Dick Harrison.

Att år 1 e.Kr. är satt till Jesu födelse beror på att munken Dionysios räknade fel när han på 500-talet fick i uppdrag att försöka fastställa det rätta året.

Föddes Jesus den 25 december?

Den 25 december finns dokumenterat som minnesdag för Jesu födelse först i början på 300-talet. Men något verkligt stöd för datumet finns inte.

Sanningen är att vi inte vet. Jag förstår att den tidiga kyrkan valde att lägga julen mitt i vintern för att framhålla att det är ljuset som kommer till vår jord, säger Gunnar Samuelsson, lektor i Nya testamentets exegetik vid Göteborgs Universitet.

Det har förekommit många andra förslag. Bland annat den 6 januari, 21 mars, 15 april, 20 maj och 17 november. Delar av den ortodoxa kyrkan firar än i dag på ett annat datum.

Vi följer den gamla kalendern och 25 december motsvaras då av 6 januari i den nya. Så vi firar Jesu födelse den 6 januari, säger Nemanja Mijalovic, präst i den Serbiskt ortodoxa kyrkan i Göteborg.

Föddes Jesus samma dag Josef och Maria anlände till Betlehem?

Knappast troligt.

Så framställer inte Bibeln det. Bibeln säger "Medan de befann sig där [i Betlehem] var tiden inne" (Luk 2:6), så mer troligt var de i Betlehem en tid innan Jesus föddes, säger prästen Johanna Larsdal, som har skrivit sin masteruppsats om berättelsen om Jesu födelse.

Var det så fullt i härbärget att Josef och Maria inte fick plats?

Ordet som översätts med härbärge kanske mer troligt ska uppfattas på ett annat sätt.

Ordet i Bibeln som ligger till grund för uttrycket betyder snarare ett gästrum, möjligen i ett privat hem. Att det inte fanns plats betyder snarare att rummet i sig var för litet för att Maria skulle kunna föda där, säger Johanna Larsdal.

En modern svensk bibelöversättning säger nu ”Hon lindade [Jesusbarnet] och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet” (Luk 2:7, Svenska Folkbibeln).

Föddes Jesus i ett stall?

Något direkt stall omtalas inte i Bibeln, utan en plats förknippad med djur eller en matho för djur, en krubba (Luk 2:7).

Men det betyder inte att man går in i ett annat hus. I Europa hade vi ett separat hus, ett stall, där vi hade djuren, men så var det antagligen inte i Mellanöstern. Ofta hade man ett rum där djuren låg på ena sidan och så hade man en plats där man sov och en plats för gäster på den andra. Jesus lades inte i den fina sängen utan där man matade djuren. Det kan handla om ett par meter inne i huset, säger Gunnar Samuelsson.

Lyste stjärnan över platsen när Jesus föddes?

Bibeln talar aldrig om en stjärna över platsen vid tiden då Jesus föddes. I stället skriver Lukas att de vise männen kom till Jerusalem när Jesus redan var född (Matt 2:1). De leddes till Betlehem av en stjärna.

Man brukar tala om tre möjliga förklaringar, en supernova, en komet eller en planetkonjunktion. Ska vi förknippa Bibelns text med något är konjunktionen av planeterna Saturnus och Jupiter år 7 f.Kr. det mest troliga, säger Marie Rådbo, astronom som tidigare har arbetat på Chalmers.
Men att det skulle ha kunnat uppfattas som att den "stannade över platsen där barnet var" (Luk 2:9) är i så fall svårt att förklara.

Kom tre vise män till Jesusbarnet?

Det är möjligt att de var tre, då det talas om tre gåvor, men de kan ha varit fler.

I syrisk kristendom talas det om tolv vise män, säger Gunnar Samuelsson.

De tre namn som brukar anges – Kaspar, Balthasar och Melkior – dyker upp först omkring 500 e.Kr. och är en tradition utan stöd i bibeltexten.

Kom de vise männen till Jesus på trettondagen?

Det kan vi inte veta. Herodes beslutade att döda alla gossebarn som var under två år (Matt 2:16). Så man kan tänka sig att det dröjde upp till ett par år som längst innan de anlände, säger Johanna Larsdal.

Man kan konstatera att texterna är väldigt knapphändiga när de talar om Jesu födelse.

Vi har en stark tendens att fylla i vad som saknas. Det vi har lagt till berättelsen finns det skäl att vara frågande inför. Men att det föddes någon som hette Jesus som var speciell och fick många efterföljare finns det ingen anledning att betvivla, säger Gunnar Samuelsson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons