A-
A+

Vill se tydligare underlag för åldersbestämningar

Bilder från en magnetkamera studeras. Metoden används för att bedöma om asylsökande unga med oklar ålder är barn eller vuxna. Arkivbild.
Bilder från en magnetkamera studeras. Metoden används för att bedöma om asylsökande unga med oklar ålder är barn eller vuxna. Arkivbild.
MigrationTT

Rättsmedicinalverket (RMV) bör bli tydligare med vilket vetenskapligt underlag de omdiskuterade medicinska åldersbedömningarna bygger på. Det anser regeringens utredare.

Annons

Annons

Utredningen, som tillsattes i juni förra året efter att åldersbedömningarna fått hård kritik, har i ett delbetänkande som presenterades på torsdagen granskat RMV:s metod ur flera perspektiv.

Metoden bygger på att mognaden mäts i knän och tänder. Vilket kunskapsunderlag detta metodval bygger på är oklart, anser utredarna.

Lars Werkström, generaldirektör RMV, säger till TT att man löpande har redogjort för de osäkerheter och felmarginaler som metoden innebär.

- Men det man efterlyser nu är en samlad beskrivning av hela metoden och det ska vi naturligtvis göra.

"Öppen fråga"

Metoden är enligt flera experter osäker och kan leda till felaktiga resultat. För asylsökande kan det ha stor betydelse för frågan om uppehållstillstånd och mottagande om de bedöms vara över eller under 18 år.

I en tidigare granskning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) bedömdes både tand- och knämetoderna vara otillräckliga, eftersom de bygger på olika studier som lagts ihop på ett felaktigt sätt.

Denna kritik tas upp i utredningen, som dock landar i att det är möjligt att dra olika slutsatser utifrån samma faktaunderlag.

Man konstaterar att det är en öppen fråga hur vetenskapen ser ut på det här området, säger Lars Werkström och tillägger att man även i andra EU-länder väger samman resultat från flera studier i arbetet med åldersbedömningar.

Verket har gjort åldersbedömningarna sedan 2017. Hittills har över 11 000 bedömningar utförts – de allra flesta under det första året, enligt Rättsmedicinalverkets statistik. Förra året gjordes bara 176 bedömningar.

Annons

Annons

Justitieministern kommenterar

Justiteminister Morgan Johansson (S) säger i en skriftlig kommentar till TT att han välkomnar utredningen:

"Det står klart att det inte finns någon metod för medicinsk åldersbedömning som exakt kan bestämma en individs ålder. Utredningen bedömer också att det finns anledning att utöka det vetenskapliga kunskapsunderlaget.

I sitt vidare arbete kommer utredningen att initiera forskningsstudier med detta syfte. Delredovisningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för dessa forskningsstudier".

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

1kr_kampanj_bottombar

Prova Premium i en månad för endast en krona.