Beatrice Ask (M): "Dags att ta brotten mot äldre på allvar"

News55

Annons

Annons

Personer som utger sig för att vara från hemtjänsten, hantverkare eller närstående för att sedan lura och stjäla från äldre ökar. Personer lurar sig in i människors hem, men även fickstölder och bedrägerier förekommer. Otryggheten bland äldre och särskilt för äldre kvinnor är ett allvarligt problem som måste tas på största allvar. Moderaterna vill därför se skärpa insatser för brott som särskilt drabbar äldre. 

2014 kände 20 procent av alla mellan 75 och 79 år sig otrygga på kvällen i sitt eget bostadsområde. Två år senare hade siffran stigit till 25 procent. Nästan var tredje kvinna mellan 75 och 79 år går inte ut på grund av otrygghet.

Det finns grund för att otryggheten ökar. Fler äldre utsätts för misshandel, hot och trakasserier. Det finns kriminella som särskilt riktar in sig på att begå brott mot äldre. Polisen arbetar med ett 30-tal ligor som specialiserat sig på dessa brott. Därutöver kommer mindre organiserade förövare som utnyttjar som har svårare att värja sig. Därutöver utsätts äldre som yngre av våld i nära relationer. 

Det är kränkande, hänsynslöst och fullständigt oacceptabelt. Det är dags att ta dessa brott på allvar. Alla ska vara trygga och fredade från brott. Konsekvenserna för dem som drabbas är svåra. Det får kroppsliga, psykiska och sociala konsekvenser. Självförtroendet knäcks. Oro och rädsla begränsar människors livskvalitet.

Vi vill att rättsväsendet ska se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra som kan ha svårt att värja sig mot brott. För sex år sedan genomförde Alliansregeringen en stor straffskärpningsreform som bland annat syftade till att straffskärpningsgrunderna i brottsbalken skulle få större genomslag. 

Om man utnyttjar någons skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig, ska det leda till ett skärpt straff. Vi vill att reformen nu utvärderas för att säkerställa att brott mot särskilt utsatta grupper verkligen leder till ett strängare straff. Om så inte har skett, kommer vi att föreslå ytterligare straffskärpningar. 

Det är viktigt att polisen tar brott mot utsatta äldre på stort allvar. Brott mot äldre är ofta seriebrott där ett snabbt agerande från polisens sida kan förebygga nya brott. Vi vill att polisen säkerställer att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Riksdagen har tillkännagett till regeringen att säkerställa detta, men dessvärre har inga initiativ tagits.

Äldre som utsatts för brott kan vara rädda eller skämmas för att man varit naiv, vilket gör att ett professionellt bemötande och kunskap är viktigt både för uppklarning och som stöd för brottsoffret. Därför har riksdagen uppmanat regeringen att inrätta en särskilt brottsofferportal på för de som blivit drabbade av bedrägerier och att förbättra stödet till brottsoffer. Inte heller här har regeringen levererat. 

Annons

Annons

Antalet äldre ökar i Sverige och det är glädjande. År 2045 beräknar SCB att det finns över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre. I och med att allt fler lever längre riskerar brotten mot äldre att öka. För att förhindra detta vill Moderaterna se skärpa insatser för åldringsbrott. 

 Vi har drivit på regeringen och fortsätter att göra det för att regeringen ska ta åldringsbrott på allvar.

Beatrice Ask
Ordförande justitieutskottet (M)

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons