A-
A+

Ensamhet på äldreboende: Att få klappa en katt kan hjälpa

Vården och omsorgen präglas av den pågående pandemin och de många svårigheter som den medfört. Men nu är många i särskilda boenden tack och lov vaccinerade och vi måste blicka framåt och skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet.

News55

Olika undersökningar har gett vid handen att det är bra med djur på äldreboenden. De ger trevnad och stimulerar till rörelse och engagemang. Ensamhetskänslor och depression kan minska. 

När det gäller katt på äldreboenden har sådana positiva konsekvenser bland annat redovisats 2018 i Ellen Nybergs examensarbete i veterinärprogrammet ”Katter på svenska äldreboenden”. Samma år gjordes en intervjuundersökning av äldreboenden som hade eller hade haft katt. 2019 publicerades rapporten ”Katt på äldreboende” av Susanne Gaje med förord av Barbro Westerholm. 

Intervjuundersökningen som omfattade 30 intervjuer över hela landet visade att lämpliga katter på äldreboenden verkade medföra mer nytta och glädje än de kostade i form av arbete och ekonomi. Men hur har det gått under pandemin? 

De tidigare besökta äldreboendena med katt har därför kontaktats 2021 för att få en bild av situationen. Har de stressade äldreboendena gjort sig av med sina katter? Lyckligtvis är det inte så. 

Pandemin har medfört stängda avdelningar, dödsfall, besöksförbud, allmän användning av visir och munskydd m.m. Det kan låta så här från personalen: ”De boende sitter hela dagarna i sina rum och de äter i sina rum. Det enda de kan göra är att se på TV. Många har blivit ensamma och deprimerade.” 

Ensamheten har gjort att de boende blivit ännu mer kärvänliga mot katten som får gå runt på smittfri avdelning. Katten har alltid betytt mycket men bereder ännu mera glädje nu, menar personalen. Katten kan vara den enda varelse som de boende kan krama! 

De katter som fanns på boendena 2018 finns i stor utsträckning kvar 2021. Endast i tre fall hade katten gått bort av ålder/sjukdom under perioden och inte ersatts av en ny katt. 

Vi vill att fler äldreboenden prövar att ha katt och att kattnärvaron följs upp på ett vetenskapligt sätt.  

Barbro Westerholm, (L) riksdagsledamot

Anna Starbrink, (L) hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm

Susanne Gaje, (L), före detta utredare

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.