Läsarbrev: Lär dagens ungdom konfliktlösning genom värnplikten

Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

Vår läsare Sören Hansson har ett förslag på hur Sverige skulle kunna bli ledande i hur freden byggs genom ett lite annorlunda arbetssätt.

News55

Annons

Annons

Jag har ett förslag.

Nu när värnplikten har återinförts i Sverige skulle man med små förändringar kunna ge samtliga ungdomar kunskap om hur man förebygger konflikter, skapar förtroenden och bygger fred.

Självklart kan det göras på olika sätt. Ett sätt är att ge ett utökat uppdrag till Sida. Budgeten skulle till exempel kunna utgå från – och vara minst lika stor – som försvarsmaktens. Det skiljer för 2018 drygt 10 miljarder kronor.

Ett annat alternativ vore att ge försvaret i uppgift att bygga kunskap så att man vid mönstringen kan ta in alla ungdomar och ge dem utbildning i förtroendeskapande och konfliktförebyggande arbete och hur man kan förhindra krig utan vapen.

Om Sveriges alla ungdomar får en utbildning i hur man löser konflikter, skapar fred och förtroende skulle det på sikt göra Sverige och kanske även världen till en bättre plats.

Detta kan naturligtvis inte genomföras bara för att jag tycker detta. Det krävs samarbete, en opinionsbildning och att politiska partier tar till sig idén och väljer att genomföra den. Som ni ser är ingenting gjort i en handvändning. Hur gör man då med en bra idé?

Med vänlig hälsning
Sören Hansson

Annons

Annons

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons