News55

Livskvalitet och företagsintressen måste synka

Fredrik Johansson förespråkar ett flexiblare Europa.
Fredrik Johansson förespråkar ett flexiblare Europa som öppnar upp för en mer USA inriktad politik. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 27 maj 2024Publicerad: 27 maj 2024

Hur ska vi ställa oss till livskvalitet och individens rättigheter? Intressant fråga som krönikören Fredrik Johansson tar upp på SvD:s ledarsida.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Fredrik Johansson liknar Europa vid ett museum på ett lite otåligt och samtidigt cyniskt sätt där han jämför en till synes förlegad kontinent med ett på många sätt drivande kapitalistisk land där mer plats ges åt innovation och företags intressen, nämligen USA, skriver han i SvD.

Det finns förstås belägg för att effektivisera EU:s beslutsmaskineri, samtidigt som vi står inför realiteter som vi måste förhålla oss till — Europa består av 27 medlemsländer med lika många kulturer och 24 olika språk. Alla medlemsländer har också rätt till påverkan och medbestämmande. USA är samtidigt ett land med officiellt två språk — engelska och spanska 

USA polariserat och EU byråkratiskt

På båda kontinenterna, EU och USA, råder en byråkratisk författning som är svår att kringgå, speciellt i EU där alla länder är med och röstar fram lagar och förordningar. Varje land har också rätt till att slänga in ett veto när det inte passar.

Under dessa förutsättningar blir det svårt att jämföra företagskulturer eftersom det avspeglar samhällskultur och politik, vilket är komplexa områden.

Man ska inte glömma bort att det råder stora skillnader i lagstiftning mellan amerikanska stater. Abort, dödsstraff och vapenlagar är ämnen som polariserat en hel nation, politiskt liksom religiöst, men i samlad trupp blir USA fortfarande ett enat land med en kultur (visserligen mångkulturell).

Det finns många fördelar med att behålla kulturella värden
Det finns många fördelar med att behålla kulturella värden och traditioner, samtidigt som det är viktigt att det inte inverkar på konkurrensen. (Foto: Pexels)
ANNONS

USA polariserat och EU byråkratiskt

ANNONS

Om man vänder på steken och betraktar USA, har brist på regleringar lett till megalomani på marknaden — något som starkt ifrågasätts på federal och statlig nivå, vilket iscensatt en rad juridiska processer mot internationella bolag såsom Google och Facebook.

Google och Amazon är bara två av flera jättar som sväljer de mindre företagen och på så sätt dödar konkurrensen, vilket hindrar heterogenitet och mångfald – kapitalismens rättesnöre.

Vi bör inte göra om samma misstag i EU

När Fredrik Johansson lobbar för ökad konsolidering i Europa, vilket idag hindras av en strikt konkurrenslagstiftning som värnar mindre och medelstora företags rätt till konkurrens, verkar det lite kontraproduktivt mot EU:s intressen. Han förespråkar ju en marknad med betydligt större antal globala företag — just det som många vill se en begränsning av.

Något jag undrade över i Johanssons text var faktumet att han verkar vilja lyfta fram ett samhälle där företagsintressen väger tyngre än individens. Han tar upp GDPR som ett till synes onödigt och krångligt regelverk för bolag som hanterar personinformation och menar att det hindrar värdeskapande.

Finns det alls något värde i produkter och tjänster där konsumenten/individens intressen förbises? Det verkar knappast troligt.

Samarbeten en bättre form

Visserligen finns det fördelar när företag går samman och bildar storbolag – speciellt för dem själva, men samtidigt går det på tvärs mot principen om fri konkurrens — det ökar risken att mindre företag inte längre kan vara med och konkurrera.

ANNONS

Det är knappast troligt att man vill se en förlagsdöd i Europa motsvarande den som Amazon iscensatte i USA. Bolaget har sugit upp många mindre förlag som inte kunde stå sig i konkurrensen mot Amazons billigare priser.

Det är däremot intressant om företag i större utsträckning skulle kunna samarbeta, eftersom det ökar möjligheten för nya, intressanta marknader att utvecklas, samtidigt som mångfald och sund konkurrens bibehålls.

Läs också:

Därför växer inte svenska företag

Miljarder ska rädda kvar halvledarjätte

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS