News55

De är Sveriges nya fattigpensionärer

En gammal kvinnas händer. En ny grupp fattigpensionärer växer fram, det är pensionärer som inte klarar sig på den inkomstbaserade pensionen och behöver få en stor del skattefinansierat grundskydd.
En ny grupp fattigpensionärer växer fram, det är pensionärer som inte klarar sig på den inkomstbaserade pensionen och behöver få en stor del skattefinansierat grundskydd. (Foto: Unsplash)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 28 juni 2024Publicerad: 28 juni 2024

Under många år har de äldsta kvinnorna haft den lägsta pensionen, men nu håller en ny grupp fattigpensionärer som är beroende av bidrag på att växa fram.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vårt pensionssystem bygger på en princip om livsinkomst och andelen pensionärer som behöver få en stor del skattefinansierat grundskydd i pensionen ökar, det skriver Tidningen Näringslivet.

Våra nya fattigpensionärer

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, säger att gruppen pensionärer som behöver de skattefinansierade förmånerna har förändrats och nu allt mer består av utlandsfödda kvinnor.

Tidigare har den gruppen mest varit äldre kvinnor som inte har arbetat så mycket, men nu ersätts de av många utrikesfödda kvinnor som generellt har lägre inkomster än svenskfödda.

Konsekvensen blir låg livsinkomst och mer grundskydd i pensionen. De som bott mindre än 40 år i Sverige får dessutom inte full garantipension, varför de ofta även behöver äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.

ANNONS

Skattebetalarna finansierar

De utlandsfödda utgör redan nu en större andel av pensionärerna och andelen fortsätter öka och fler av dem får garantipension.

“Skattebetalarna får finansiera mer av pensionerna, och av de pensionsrelaterade förmånerna som dessutom har vuxit i omfattning. Det är alltid de som jobbar som betalar allting – i form av skatter och pensionsavgifter, säger Ole Settergren till TN.

ANNONS

Nästan 14 procent av alla som är 66 år eller äldre i Sverige var år 2022 födda utomlands, enligt ett pressmeddelande från samma år.

“Många utrikes födda som är pensionärer i dag har kommit till Sverige mitt i livet och har därför inte tjänat in pension i Sverige under lika många år som inrikes födda. De har dessutom under dessa färre år i allmänhet haft en lägre lön än inrikes födda”, sade Tommy Lowén, analytiker på Pensionsmyndigheten, i pressmeddelandet.

Bland de utrikes födda pensionärerna saknade 11 procent år 2022 inkomstgrundad pension och fick enbart grundskyddet, alltså bostadstillägg, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.

Bland inrikes födda pensionärer var det då bara någon procent som endast fick grundskyddet.

Invandringen har positiv effekt

En stor del utlandsfödda har låga löner eller är arbetslösa men befolkningsökningen har ändå positiv effekt på vårt inkomstbaserade pensionssystem eftersom fler sysselsatta totalt sett ger en högre lönesumma.

Den ökade invandringen har även lett till lägre genomsnittsinkomst, vilket har minskar “räntan” på “inkomstkapitalet” och inkomstpensionerna, skriver TN.

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, säger till TN att de utrikesfödda kvinnor som kommit till Sverige mitt i livet och inte får tillräcklig inkomstpension och inte heller får full garantipension blir en stor belastning för samhället.

ANNONS

Hon tillägger att de i många fall också blir beroende av att deras barn försörjer dem.

“Jag tycker att alla som behöver garantipension borde får det, oavsett hur lång tid man har bott i Sverige”, säger hon till TN.

Tjänstepensionen blir mer flexibel

Tjänstepensionen kan inte, som den allmänna pensionen, pausas eller delas upp, när du har valt start- och utbetalningstid kan det inte ändras. Men en förändring är på gång.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS