News55

Född 1963 – då kan du ta ut din pension

Äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), hon säger att det är nödvändigt att förlänga arbetslivet för att stärka sin ekonomi och få pensionen att räcka till
Äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger att det är nödvändigt att förlänga arbetslivet för att stärka sin ekonomi och få pensionen att räcka till. (Foto: Christine Olsson/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 31 maj 2024Publicerad: 29 maj 2024

Riktåldern för pension mellan åren 2026–2029 är 67 år. Nu har regeringen fastställt att riktåldern för 2030 också ska vara 67.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Riktåldern tar hänsyn till att medellivslängden ökar och styr vid vilken ålder du kan få de olika delarna inom din allmänna pensionen.

Du kan ta ut din allmänna pension tidigast tre år innan den riktålder som gäller för dig, men först när du nått din riktålder kan du få ut garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Åldersgränserna i pensionssystemet fastställs varje år, sex år innan den aktuella riktåldern ska tillämpas. Det här görs för att förhindra att pensionerna blir lägre när vi lever längre.

Stora samhällsvinster

“Att vi lever allt längre och är friska högre upp i åldrarna är naturligtvis väldigt positivt. Samtidigt innebär det utmaningar, då den intjänade pensionen ska räcka över längre tid. För att stärka sin ekonomi och få pensionen att räcka till är det därför nödvändigt att arbetslivet förlängs”, säger äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att ett förlängt arbetsliv också medför andra stora samhällsvinster, hon menar att det bland annat bidrar till att stärka den svenska välfärden och att den kompetens som äldre, erfarna personer besitter stannar kvar på den svenska arbetsmarknaden längre.

Är det rimligt?

“Att arbeta till riktåldern kommer inte att höja pensionerna jämfört med i dag utan enbart bibehålla dem på dagens nivå”, säger SPF Seniorernas expert Anna Eriksson, till Senioren.

ANNONS

För de flesta som arbetar fram till riktåldern motsvarar den allmänna pensionen i dag ungefär halva slutlönen, SPF Seniorerna tycker att det är en för låg ambition för den allmänna pensionen.

“Frågan är vad politiken tycker, är verkligen halva slutlönen rimligt att få ut i allmän pension efter ett långt arbetsliv? Om det är så behöver man berätta det tydligt för väljarna”, säger Anna Eriksson till Senioren.

Förordningen om den nya riktåldern föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS