News55

Här är trygga pensioner ett minne blott

Trygga pensioner är ingen självklarhet i USA, inte ens efter ett långt arbetsliv. Det är upp till arbetsgivaren.
Trygga pensioner är ingen självklarhet i USA, inte ens efter ett långt arbetsliv. Det är upp till arbetsgivaren vilka möjligheter som finns tillgängliga. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 28 maj 2024Publicerad: 28 maj 2024

Trygga pensioner är ingen självklarhet i USA, inte ens efter ett långt arbetsliv. Det är upp till arbetsgivaren vilka möjligheter som finns tillgängliga.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Parallellt med en ökad ovisshet är den växande gruppen från åldern 65 och uppåt. 11 200 amerikaner når pensionsåldern varje dag. 50 procent saknar helt pensionssparande.

Trygga pensioner har blivit lite av en nostalgi som en del amerikaner ser tillbaka på som något bra, vilket det var. Det har blivit svårare att finna arbetsgivare som erbjuder fördelaktigt pensionssparande för sina anställda och många av de gamla förmånerna finns endast kvar i urvattnade versioner.

Tidigare föll det på arbetsgivarens lott att göra investeringar och besparingar för anställdas pension, ofta till förmånsbestämda pensioner. I regel betalas den här typen av pension ut så länge förmånstagaren lever och baseras på lön, befattning och antal verksamma år.

Inte längre samma förmånliga villkor

De tidigare förmånsbestämda pensionerna har i många fall ersatts med andra typer av pensionsförsäkringar, avgiftsbestämda pensioner, där anställda och inte arbetsgivare är ansvariga för sparande och investeringar. De är även kända som 401(k)-planer.

Det har dock visat sig att många inte anser sig ha råd med regelbundet pensionssparande, vilket gör att de längre fram inte har råd att gå i pension. Det är vanligt förekommande och därför ser man många äldre ta olika extrajobb som de lyckas komma över. Det har visat sig att så många som 50 procent av amerikanska befolkningen helt saknar pensionsbesparingar — ett faktum som många — inte minst samhället — ställs inför.

På grund av sådana omständigheter blir många beroende av sociala trygghetsförmåner som finns — motsvarande vårt socialförsäkringssystem. Den genomsnittliga pensionärens utbetalning varje månad i år är $1 915, enligt amerikanska Social Security Administration. Pensionärer med de högsta inkomsterna under sin karriär får någonstans mellan $2 710 och $4 873 beroende på vilken ålder de har valt att gå i pension.

ANNONS

Finansiella företag hoppar in för att fylla tomrummet

ANNONS

En ny lag, känd som Secure Act 2.0 , tillåter företag att erbjuda sina anställda en livränta som bakas in pensionssparandet. Man gör regelbundna inbetalningar till sparandet och den fastställda räntan bidrar att det sparade beloppet växer.

Den här typen av finansiella program har vuxit fram genom att företag sett en möjlighet i att fylla det vacuum som uppstått i pensionssparandets USA. Företagen marknadsför programmen som framtida “lönecheckar livet ut.”

Ett problem är att många av dem är nya och därmed obeprövade. Tillgängligheten är vanligtvis också begränsad till anställda på företag som erbjuder pensionssparande. Ett annat problem är att del av dessa livräntor inte justeras efter inflationsnivåer, vilket gör att man inte alltid får de summor som man borde.

Det finns många saker att se över innan man bestämmer sig för den här typen av pensionssparande — framför allt är det viktigt att se över gömda kostnader. Blir det för dyrt finns det all anledning i världen till att sköta sitt eget sparande kostnadsfritt.

Läs också:

Fyra år extra — 12 000 kronor mer i pension

Pensionssparare får 95 miljoner i Allrahärvan

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS